tailieunhanh - Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN VIẾT - ÔN CHỮ HOA D , Đ

Tiếp tục củng cố cách viết chữ hoa D, Đ đúng mẫu cỡ ch ữ. - HS có ý thức rèn chữ viết. | LUYỆN VIẾT ÔN CHỮ HOA D Đ I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Tiếp tục củng cố cách viết chữ hoa D Đ đúng mẫu cỡ chữ. - HS có ý thức rèn chữ viết. II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC HS bảng con HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH 1. Giới thiệu bài 1 phút 2. Huớng dẫn viết bảng con 13 phút Luyện viết chữ hoa D Đ a Luyện viết chữ hoa D Đ - HS viết bảng con - HS GV nhận xét b Luyện viết từ ứng dụng - HS viết bảng con Kim Đồng - HS GV nhận xét c Luyện viết câu ứng dụng - HS viết chữ Dao trên bảng con - HS GV nhận xét 3. Viết vào vở 20 phút - GV nêu yêu cầu - HS viết vào vở ô ly 4. Chấm chữa bài 4 phút 5. củng cố dặn dò 2 phút - GV quan sát uốn nắn - GV chấm 8 bài nhận xét - GV nhận xét tiết học - HS luyện viết ở nhà HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP HOẠT ĐỘNG VỆ SINH TRỜNG LỚP SẠCH SẼ I. MỤC TIÊU - Học sinh thực hành vệ sinh trờng lớp sạch đẹp. - Giáo dục HS ý thức gữi cho môi trường xanh sạch đẹp. II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH 1. Giới thiệu bài 1 phút 2. Nội dung Thực hành vệ sinh trờng lớp. - GV nêu mục tiêu bài học. - HS thực hành nhặt giác ở vờn hoa sân trờng. - GV chia HS theo từng khu vực yêu cầu các em nhặt giác đổ vào nơi quy định. 3. Củng cố dặn dò 2 phút - HS quýet màng nhện ngoài hành lang trong lớp học lau cửa kính lau bàn ghế vệ sinh lớp học. - GV yêu cầu các em không đợc vẽ mực ra bàn ghế. - GV nhận xét nghiệm thu các khu vực vệ sinh của từng tổ. - HS thực hiện giữ gìn vệ sinh trờng lớp sạch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.