tailieunhanh - Truyện ngụ ngôn "Khỉ và khách"

Ðể chào mừng một ngày lễ lớn, một hôm Khỉ ta mời tất cả bạn bè đến nhà chơi. Rùa đen cũng đến. Ðầu tiên Khỉ ta nói lời chúc mừng sau đó mời các bạn vào bàn tiệc. Chúng ăn uống thoả thích, hết chạm cốc lại gắp thịt rất chi là ồn ào. | Khỉ và khách Nguồn Để chào mừng một ngày lễ lớn một hôm Khỉ ta mời tất cả bạn bè đến nhà chơi. Rùa đen cũng đến. Đầu tiên Khỉ ta nói lời chúc mừng sau đó mời các bạn vào bàn tiệc. Chúng ăn uống thoả thích hết chạm cốc lại gắp thịt rất chi là ồn ào. Rùa đen không lên được ghế nó nhờ Khỉ giúp Khỉ nhìn Rùa cười to giễu cợt Ha Ha Ai bảo chân cậu ngắn thế nào Rùa đen tức lắm nhịn đói bỏ về nó thề rằng phải tìm cách trả đũa cho hả dạ. Cơ hội đã đến. Trong một ngày lễ khác Rùa đen cũng mời tất cả các bạn của nó đến ăn cơm. Khi ta cũng đến. Thịt rượu đã bày lên bàn. Đợi các bạn ngồi vào bàn xong Rùa đen nói vài lời rồi tuyên bố tiệc rượu bắt đầu. Rùa đen đến bên Khỉ ngắm nghía tay Khỉ nói Thưa anh xin lỗi tay anh bẩn quá ăn uống thế này thì thật mất vệ sinh mời anh ra rửa tay trước đã . Tay Khỉ vốn là đen trông rất bẩn nhưng rửa cũng chẳng ích gì . Khỉ ta vội tìm giẻ lau rồi tìm nước rửa nhưng làm thế nào thì tay nó vấn đen thui nó hỏi Rùa đen phải làm thế nào. Rùa cười to Ha Ha Ai bảo tay anh đen thế Khỉ nghe vậy nhớ ngay đến thái độ của nó đối với Rùa hôm trước nó hiểu Rùa đang trả đũa nó nhưng không cáu được đanh chuồn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.