tailieunhanh - Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối B năm 2006

Tham khảo đề thi tuyển sinh chính thức môn Toán khối B của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2006 giúp các bạn tổng hợp kiến thức Toán về Đại số và Hình học, bên cạnh đó giúp các bạn rèn luyện kỹ năng làm bài tốt. . | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn TOÁN khối B Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I 2 điểm Cho hàm số y x2 x - 1 x 2 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số đã cho. 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị C biết tiếp tuyến đó vuông góc với tiệm cận xiên của C . Câu II 2 điểm 1. Giải phương trình cotgx sinx 1 tgxtg 4. 2. Tìm m để phương trình sau có hai nghiệm thực phân biệt Vx2 mx 2 2x 1. Câu III 2 điểm Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A 0 1 2 và hai đường thẳng x y -1 z 1 d1 2 1 2 1 -1 x 1 1 d2 y -1 - 2t z 2 1. 1. Viết phương trình mặt phẳng P qua A đồng thời song song với d1 và d2. 2. Tìm tọa độ các điểm M thuộc d1 N thuộc d2 sao cho ba điểm A M N thẳng hàng. Câu IV 2 điểm 2. ln5 d 1. Tính tích phân I í -----------. ln3 ex 2e-x -3 Cho x y là các số thực thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A ự x -1 2 y2 ự x 1 2 y2 y - 2 . PHẦN TỰ CHỌN Thí sinh chọn câu hoặc câu Câu . Theo chương trình THPT không phân ban 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn C x2 y2 - 2x - 6y 6 0 và điểm M -3 1 . Gọi T1 và T2 là các tiếp điểm của các tiếp tuyến kẻ từ M đến C . Viết phương trình đường thẳng T1T2 . 2. Cho tập hợp A gồm n phần tử n 4 . Biết rằng số tập con gồm 4 phần tử của A bằng 20 lần số tập con gồm 2 phần tử của A. Tìm k e 1 2 . n sao cho số tập con gồm k phần tử của A là lớn nhất. Câu . Theo chương trình THPT phân ban thí điểm 2 điểm 1. Giải bất phương trình log5 4x 144 - 4log52 1 log5 2x-2 1 . 2. Cho hình chóp có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB a AD ay 2 SA a và SA vuông góc với mặt phẳng ABCD . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD và SC I là giao điểm của BM và AC. Chứng minh rằng mặt phẳng SAC vuông góc với mặt phẳng SMB . Tính thể tích của khối tứ diện ANIB. -------------------Hết--------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí báo .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.