tailieunhanh - Cà Mau - Khu dữ trữ sinh quyển độc đáo

Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau được đề cử với quy mô ha với 3 vùng: Vùng lõi , vùng đệm và vùng chuyển tiếp . Vùng Mũi Cà Mau có 4 đặc trưng sinh thái chính: Hệ thống diễn thế nguyên sinh trên đất bãi bồi; hệ thống chuyển tiếp các hệ sinh thái đặc trưng từ rừng ngập mặn sang rừng tràm ngập nước ngọt theo mùa; là vùng bãi đẻ và nuôi dưỡng con non các loài thuỷ hải sản cho cả vùng biển rộng lớn (kể cả vịnh Thái Lan) và. | Cà Mau - Khu dữ trữ sinh quyển độc đáo Nguồn Khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau được đề cử với quy mô ha với 3 vùng Vùng lõi vùng đệm và vùng chuyển tiếp . Vùng Mũi Cà Mau có 4 đặc trưng sinh thái chính Hệ thống diễn thế nguyên sinh trên đất bãi bồi hệ thống chuyển tiếp các hệ sinh thái đặc trưng từ rừng ngập mặn sang rừng tràm ngập nước ngọt theo mùa là vùng bãi đẻ và nuôi dưỡng con non các loài thuỷ hải sản cho cả vùng biển rộng lớn kể cả vịnh Thái Lan và nơi lưu dấu tích cư dân đầu tiên của người dân di cư từ các vùng miền khác trong cả nước. Do những đặc trưng trên nên tại vùng đất này có nhiều vùng sinh quyển độc đáo Tại Vườn Quốc gia Đất Mũi huyện Ngọc Hiển có 13 loài thú trong đó dó có 2 loài nằm trong Sách Đỏ thế giới là khỉ đuôi dài Macaca tasciculalis và Cà Khu Truchypithcus Cristatus và 4 loài có trong Sách Đỏ Việt Nam. Ngoài ra có 74 loài chim thuộc 23 họ có 28 loài chim di trú từ các nơi trên thế giới trong đó có nhiều loài thuộc loại quý hiếm. Vườn Quốc gia U Minh Hạ huyện U Minh còn là nơi bảo tồn than bùn với quy mô trên được hình thành hàng nghìn năm có nhiều tác dụng với môi trường và cuộc sống của người dân trong khu vực. Nhiều đoàn khảo sát bất ngờ vì nơi đây có lớp than bùn lớn nằm trong rừng tràm không nơi nào trên thế giới có được. Tại đây có 58 loài thuộc 21 họ chim trong đó có nhiều loại quý hiếm có 26 loại thuộc 12 loài bò sát trong đó có 7 loại có trong Sách Đỏ Việt Nam và 2 loại có trong Sách Đỏ thế giới. Nơi đây hiện có 15 loại thú thuộc 9 họ với 3 loài có trong Sách Đỏ Việt Nam và 1 loài có trong Sách Đỏ thế giới. Dãy phòng hộ ven biển là nơi nối dài và chuyển tiếp giữa hai hệ sinh thái ngập mặn và ngập nước ngọt theo mùa hình thành nhiều cảnh quan đặc sắc. Bên cạnh những giá trị trên Mũi Cà Mau còn có nhiều di sản văn hoá phản ánh lịch sử hình thành và phát triển một vùng đất cũng như đời sống tâm linh của cư dân trong vùng. Để xây dựng đề án khu dự trữ sinh quyển thế giới

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.