tailieunhanh - Truyện ngụ ngôn "Hươu và Cáo"

Một hôm, Hươu gặp lại kẻ thù cũ của nó là con Cáo đang bị mắc bẫy nằm lăn giữa rừng. Hươu mon men đến gần, giơ cao chân giận dữ nện mạnh cuống đầu Cáo. Thấy Hươu giơ chân, Cáo nhau nhảu né nên tránh được. Vì vậy, chân Hươu giậm phải cần bẫy nên Cáo rút được chân ra. | Hươu và Cáo Nguồn Một hôm Hươu gặp lại kẻ thù cũ của nó là con Cáo đang bị mắc bẫy nằm lăn giữa rừng. Hươu mon men đến gần giơ cao chân giận dữ nện mạnh cuống đầu Cáo. Thấy Hươu giơ chân Cáo nhau nhảu né nên tránh được. Vì vậy chân Hươu giậm phải cần bẫy nên Cáo rút được chân ra. Cáo chuồn xa khỏi bẫy rồi ngoái lại bảo Hươu - Được một kẻ thù ngu ngốc như anh tôi thật thích như có người bạn .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.