tailieunhanh - ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn thi: TOÁN

PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = 2x 3 − 9x 2 + 12x − 4. 2. Tìm m để phương trình sau có 6 nghiệm phân biệt: 2 x − 9x 2 + 12 x = m. Câu II (2 điểm) 2 cos6 x + sin 6 x − sin x cos x 2 − 2sin x | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn thi TOÁN khối A Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I 2 điểm 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y 2x3 - 9x2 12x - 4. 2. Tìm m để phương trình sau có 6 nghiệm phân biệt 2 x 3 - 9x2 12 x m. Câu II 2 điểm 2 cos6 x sin6 x - sin x cos x 1. Giải phương trình ----------------------- 0. V2 - 2sinx 2. Giải hệ phương trình x y xy 3 1 r r---- a x 1 ự y 1 4 x ye R . Câu III 2 điểm Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình lập phương B C D với A 0 0 0 B 1 0 0 D 0 1 0 A 0 0 1 . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. 1. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng A C và MN. 2. Viết phương trình mặt phẳng chứa A C và tạo với mặt phẳng Oxy một góc a 1 biết cos a 6 Câu IV 2 điểm n 2 1 ỉ 0 1. Tính tích phân sin2x dx. x 4sin2 x 2. Cho hai số thực x 0 y 0 thay đổi và thỏa mãn điều kiện x y xy x2 y2 - xy. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A 3-. x y PHẦN TỰ CHỌN Thí sinh chọn câu hoặc câu Câu . Theo chương trình THPT không phân ban 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho các đường thẳng d1 x y 3 0 d2 x - y - 4 0 d3 x - 2y 0. Tìm tọa độ điểm M nằm trên đường thẳng d3 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng d1 bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thẳng d2. 2. Tìm hệ số của số hạng chứa x26 trong khai triển nhị thức Niutơn của I x7 I biết k X J rằng C2n 1 C2n 1 . C2n 1 220 -1 n nguyên dương c2 là số tổ hợp chập k của n phần tử Câu . Theo chương trình THPT phân ban thí điểm 2 điểm 1. Giải phương trình -18x 0. 2. Cho hình trụ có các đáy là hai hình tròn tâm O và O bán kính đáy bằng chiều cao và bằng a. Trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm A trên đường tròn đáy tâm O lấy điểm B sao cho AB 2a. Tính thể tích của khối tứ diện OO AB. ----------------------------Hết--------------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh . số báo danh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    155    0    10-06-2023
7    157    2    10-06-2023
56    154    0    10-06-2023
9    151    0    10-06-2023
4    168    0    10-06-2023
5    181    2    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.