tailieunhanh - Bài tập hóa học phần cấu tạo nguyên tử

Bài 1: Hiđro có ba đồng vị là 11H, 12H và 13H. Oxi có ba đồng vị là 816O, 817O và 818O. Hỏi trong nước tự nhiên, loại nước có phân tử khối nhỏ nhất là bao nhiêu u? A: 20 B: 18 C: 17 D: 19 | ISSN 1859 - 1094 Liên hệ Newsletter Quảng cáo Tuổi Trẻ Mobi Áo trắng Tuổi Trẻ Cười Tuổi Trẻ Cuối Tuần Thứ Năm 01 10 2009 10 06 GMT 7 Đặt Tuổi Trẻ làm trang chủ Top of Form Bottom of Form Top of Form Bottom of Form Chính trị - Xã hội Thư

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.