tailieunhanh - Bài giảng hệ điều hành - Chương 9

Đặc điểm của phần cứng và OS,Phần cứng cung cấp sự hỗ trợ sau. Persistence: các thiết bị lưu trữ bền vững (non-volatile memory). Speed: cung cấp khả năng truy xuất ngẫu nhiên (random access), nâng cao tốc độ đĩa ,nội dung chương 9 gồm có khái niệm cơ sở, các phương thức truy cập, cấu trúc mục, | Chương 9 File-System Interface và hiên thực Nội dung file system interface Khái niêm cơ sở Các phương thức truy cập Cấu trúc thư mục File-system mounting Chia sẻ file Bảo vệ protection Nội dung File-System Implementation Hiện thực hệ thống file Những phương pháp bố trí Allocation Methods Hiện thực thư mục Directory Implementation Quản lý không gian trống Free-Space Management Sao lưu và phục hồi Recovery MỘT SỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.