tailieunhanh - Danh tướng Ngô Tam Quế và mỹ nhân Trần Viên Viên

Danh tướng Ngô Tam Quế và mỹ nhân Trần Viên Viên I. Ngô Tam Quế (吳三桂), sinh năm 1612, là Tổng binh cuối triều Minh, sau đầu hàng và trở thành cộng sự của nhà Thanh. Trước đây, Ngô Tam Quế từng dưới quyền của Viên Sùng Hoán (1584-1630), sau khi viên tướng này bị vua nhà Minh là Sùng Trinh giết chết, Ngô Tam Quế dần dần được trao nhiệm vụ trấn giữ Sơn Hải Quan (nay thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc). Khoảng thời gian này, các nhóm khởi nghĩa chống lại nhà Minh đã dần lớn mạnh, trong số ấy. | Danh tướng Ngô Tam Quê và mỹ nhân Trần Viên Viên I. Ngô Tam Quế tỀ sinh năm 1612 là Tổng binh cuối triều Minh sau đầu hàng và trở thành cộng sự của nhà Thanh. Trước đây Ngô Tam Quê từng dưới quyền của Viên Sùng Hoán 1584-1630 sau khi viên tướng này bị vua nhà Minh là Sùng Trinh giêt chêt Ngô Tam Quê dần dần được trao nhiệm vụ trấn giữ Sơn Hải Quan nay thuộc tỉnh Hà Bắc Trung Quốc . Khoảng thời gian này các nhóm khởi nghĩa chống lại nhà Minh đã dần lớn mạnh trong số ấy có lực lượng của Lý Tự Thành. Sau những thắng lợi liên tiêp Lý Tự Thành lên ngôi Hoàng đế ởTây An Thiểm Tây và rồi đánh chiếm luôn Bắc Kinh vào ngày 26 tháng 5 năm 1644. Trong khi đó viên Tổng binh nhà Minh là Ngô Tam Quế chỉ huy 10 vạn quân đang đóng ở Sơn Hải Quan. Nhiệm vụ của lực lượng này vốn là để phòng ngự sự xâm nhập của quân Thanh nhưng khi nghe Bắc Kinh bị huy hiếp Ngô Tam Quế liền dẫn binh về cứu. Dọc đường nghe tin kinh đô đã thất thủ vua Minh Sùng Trinh Hoàng đế đã chết lại nghe Lý Tự Thành dụ dỗ nên Ngô Tam Quế đã định hàng. Nhưng khi hay ái thiếp của mình là Trần Viên Viên bị Tự Thành chiếm đoạt họ Ngô liền nổi giận đến xin hợp với quân nhà Thanh do Đa Nhĩ Cổn chỉ huy. Lý Tự Thành đem quân đánh Ngô Tam Quế nhưng bị liên quân Ngô Tam Quế và Mãn Thanh đánh bại do đó phải rút khỏi Bắc Kinh sau 43 ngày đêm làm chủ chốn đế đô này. Kể từ đó nhà Thanh chính thức làm chủ được Trung Quốc. Khi nhà Minh ở Bắc Kinh đã bị lật đổ các quan lại ở Nam Kinh bèn tôn một người trong hoàng tộc là Phúc Vương lên làm vua lập nên nhà Nam Minh. Tuy nhiên trước sự tấn công mạnh mẽ của quân Thanh vị vua cuối cùng của Nam Minh là Quế Vương Chu Do Lang phải chạy sang Miến Điện. Ngô Tam Quế đem quân truy kích buộc vua Miến Điện phải giao Quế Vương rồi đưa về Côn Minh thủ phủ của tỉnh Vân Nam treo cổ triều Nam Minh diệt vong 1661 . Khi mới thành lập triều Thanh đã phong vương cho một số tướng lĩnh Hán tộc có công trong số đó có Thượng Khả Hỉ được phong là Bình Nam vương trấn thủ Quảng Đông Cánh Kế Mậu được phong là .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    136    4    27-10-2021
2    42    0    27-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.