tailieunhanh - Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập của ngành giáo dục

Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy tích tích cực, hiệu quả và sáng tạo của cả giáo viên và học sinh; nâng cao tính tự học, tự tìm tòi thông tin qua mạng internet của học sinh, tạo điều kiện để học sinh có thể học ở mọi nơi, mọi lúc, tìm được nội dung học phù hợp; khuyến khích giáo viên, giảng viên soạn bài trình chiếu, bài giảng điện tử và giáo án trên máy tính; xóa bỏ sự lạc hậu về công. | Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập của ngành giáo dục Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy tích tích cực hiệu quả và sáng tạo của cả giáo viên và học sinh nâng cao tính tự học tự tìm tòi thông tin qua mạng internet của học sinh tạo điều kiện để học sinh có thể học ở mọi nơi mọi lúc tìm được nội dung học phù hợp khuyến khích giáo viên giảng viên soạn bài trình chiếu bài giảng điện tử và giáo án trên máy tính xóa bỏ sự lạc hậu về công nghệ và thông tin do khoảng cách địa lý đem lại. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy tích tích cực hiệu quả và sáng tạo của cả giáo viên và học sinh nâng cao tính tự học tự tìm tòi thông tin qua mạng internet của học sinh tạo điều kiện để học sinh có thể học ở mọi nơi mọi lúc tìm được nội dung học phù hợp khuyến khích giáo viên giảng viên soạn bài trình chiếu bài giảng điện tử và giáo án trên máy tính xóa bỏ sự lạc hậu về công nghệ và thông tin do khoảng cách địa lý đem lại. Đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao trình độ cho cán bộ giáo viên Sở GD ĐT Bình Định phối hợp với Chi nhánh Viettel Bình Định đã tiến hành kết nối internet cho 442 620 trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh đạt tỉ lệ 71 29 . Với 100 khối trường THPT 95 khối trường THCS 87 75 khối trường tiểu học và 18 khối trường mầm non. Số trường và cơ sở giáo dục còn lại chưa được kết nối sẽ được nhanh chóng triển khai trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện thuận lợi cho các trường có thể tiếp cận nguồn thông tin vô cùng phong phú đa dạng trên internet phục vụ giảng dạy và học tập. Để tạo chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy học tập đem lại những hiệu quả thiết thực các trường cũng đã đầu tư mua sắm các trang thiết bị cần thết như máy tính máy chiếu máy projector. Cụ thể đã có 73 46 trường THPT trong tỉnh có từ 50 máy tính trở lên 48 22 trường THCS trong tỉnh có từ 20 máy tính trở lên và 6 5 .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
70    50    0    20-10-2021
4    36    0    20-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.