tailieunhanh - Quả bóng đá C60 và ống Nano Carbon

Cách đây mười năm cụm từ "công nghệ nano" (nanotechnology) ít được người biết đến, nhưng ngày hôm nay nó trở thành một thuật ngữ quen thuộc ở mọi giai tầng trong xã hội hiện đại. | Quả bóng đá C60 và ống Nano Carbon Cách đây mười năm cụm từ công nghệ nano nanotechnology ít được người biết đến nhưng ngày hôm nay nó trở thành một thuật ngữ quen thuộc ở mọi giai tầng trong xã hội hiện đại. Người làm kinh tế hay chính trị cũng thường đề cập đến nano dù người nói lẫn người nghe lắm khi vẫn không biết đích xác là gì. Nano là tiếng gọi tắt của nanometer ký hiệu nm 1 nm 10-9 m hay là m 1 là một đơn vị đo lường ở thứ nguyên nguyên tử hay phân tử. Công nghệ nano liên quan đến việc lợi dụng những hiện tượng ở đơn vị nanometer để thiết kế vật liệu và vật chất với những chức năng đặc biệt ngay từ thang scale nguyên tử hoặc phân tử. Người ta gọi đây là phương pháp thiết kế từ dưới lên bottom-up method khác với phương pháp thiết kế thông thường từ trên xuống top-down method đang được lưu dụng 2 . Nhà vật lý học nổi tiếng Richard Feynman đã từng tiên đoán phương pháp từ dưới lên trong một bài thuyết trình năm 1959 qua câu nói vừa nghiêm túc vừa hài hước There s plenty of room at the bottom Có rất nhiều chỗ trống ở miệt dưới . Lời dự đoán thiên tài nầy cho biết vùng tận cùng miệt dưới của nguyên tử và phân tử vẫn còn là những vùng phì nhiêu bát ngát chờ đợi con người đến thao túng khai hoang Tuy nhiên con người phải chờ đến 40 năm mới nhìn thấy sự bùng nổ của nền công nghệ nano chủ yếu sử dụng phương pháp từ dưới lên . Nền công nghệ nầy đang có tác động mạnh lên nền công nghệ cổ điển hiện tại và cũng là một động lực của những công trình nghiên cứu đa ngành multi-discipline bao gồm vật lý hóa học vật liệu học sinh học toán học tin học . Đây là một cuộc cách mạng kỹ nghệ của loài người ở thế kỷ 21. Nó sẽ mang lại cho nhân loại những thay đổi khoa học kỹ thuật mang tính đột phá và có tầm ảnh hưởng sâu xa trong sinh hoạt xã hội văn hóa kinh tế hơn cả cuộc cách mạng kỹ nghệ ở thế kỷ 18. Đàng sau bức bình phong công nghệ nano là những vật liệu nano. Trong những vật liệu nầy xuất hiện hai dạng carbon phân tử fullerene C60 có hình dạng trái bóng đá và

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.