tailieunhanh - Đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy

Tài liệu tham khảo đề thi tốt nghiệp môn kế toán máy | ĐỀ THI TỐT NGHIỆP Cao đẳng K9 Môn kTm Câu 1 2 điểm cho mạch điện hình 1 Biết Transistor Si có 3 99 UBE r0 rc 1. Tính Ib Vc Ve Vbc. 2. Viết phương trình đường tải tĩnh và vẽ đồ thị đường tải tĩnh trên đặc tuyến ra. 3. Tính trở kháng vào của mạch. 4. Tính hệ số khuếch đại điện áp. Câu 2 2 điểm Cho mạch điện hình 2 Biết Ugsq IDQ IDss 8mA Up -6V yos 20ựS Rg 1Mn Rd Udd 2oV. 1. Tính gm rd. 2. Vẽ đồ thị đường tải tĩnh trên đặc tuyến truyền đạt. 3. Vẽ sơ đồ tương đương xoay chiều. 4. Tính hệ số khuếch đại điện áp. GND Hình 1 Hình 2 Câu 3 2 điểm cho mạch điện hình 3. Giả thiết các bộ khuếch đại thuật toán là lý tưởng. 1. Hãy xây dựng biểu thức tính Ura. 2. Tính giá trị của Ura khi biết U1 10mV U2 5mV. Hình 3 Hình 4 Câu 4 2 điểm Cho mạch điện hình 4. 1. trình bày nguyên tắc ổn áp của mạch khi điện áp ra tăng. 2. Tính điện áp ổn áp Ura khi Uv 15V diode ổn áp có Uz 6V. 3. Tính dòng điện qua R1. 4. Nếu diode DZ bị đánh thủng mạch còn có tác dụng ổn áp không Tại sao Tính Ur Câu 5 2 điểm Cho mạch điện hình 5. Biết Rl 8 Q Uvrms 20V 1. Tính công suất ra trên trở tải. 2. Tính hiệu suất của .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.