tailieunhanh - Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP ĐỌC – KỂ TRUYỆN CHIẾC ÁO LEN

Tập đọc : - Rèn kỹ năng đọc thành tiếng: Đọc đúng các từ, tiếng dễ phát â m sa i do phương ngữ. Biết đọc phân biệt lời nhân vật với lời người dẫn chuyện. - Rèn kỹ năng đọc - hiểu: Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bà i. Nắ m được diễn biến câu chuyện. Hiểu ý nghĩa câu c huyện. B. Kể truyện : - Rèn kỹ năng nó i: Dựa vào gợi ý SGK biết nhập vai kể lại đ ược từng đoạn của câu chuyện . - Rèn kỹ năng nghe: Chă m. | TẬP ĐỌC - KỂ TRUYỆN CHIẾC ÁO LEN Tiết PPCT 7 8 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Tập đọc - Rèn kỹ năng đọc thành tiếng Đọc đúng các từ tiếng dễ phát âm sai do phương ngữ. Biết đọc phân biệt lời nhân vật với lời người dẫn chuyện. - Rèn kỹ năng đọc - hiểu Hiểu nghĩa các từ ngữ trong bài. Nắm được diễn biến câu chuyện. Hiểu ý nghĩa câu chuyện. B. Kể truyện - Rèn kỹ năng nói Dựa vào gợi ý SGK biết nhập vai kể lại được từng đoạn của câu chuyện. - Rèn kỹ năng nghe Chăm chú theo dõi bạn kể chuyện. Biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC GV Tranh SGK. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH A. Kiếm tra bài cũ 5phút - Đọc bài Cô giáo tí hon - HS đọc và trả lời câu hỏi - HS GV nhận xét đánh giá B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 1phủt 2. Luyện đọc 12 phút - Đọc câu - Đọc từ khó - Đọc đoạn 3. Tìm hiểu bài 12 phút - Mùa đông năm nay đến sớm và lạnh buốt. - Lan dỗi mẹ vì muốn mua một chiếc áo như của Hoà . - Tuấn nói với mẹ hãy dành tiền mua áo cho em. - GV dùng tranh để giới thiệu - GV đọc mẫu hướng dẫn cách đọc - HS đọc nối tiếp câu - GV nhận xét sửa sai - HS luyện đọc từ khó - GV chia đoạn 5 đoạn - HS đọc nối tiếp đoạn - HS GV nhận xét - HS đọc đoạn trên bảng phụ - Đọc đoạn theo nhóm đôi - HS đọc chú giải SGK. - GV giải nghĩa từ - HS đọc thầm bài đoạn 1 TLCH. - HS GV nhận xét bổ sung - HS đọc thầm đoạn 2 TLCH. - HS GV nhận xét bổ sung. - HS đọc thầm đoạn 3 TLCH. - Lan ân hận vì đã làm cho mẹ phải buồn. - HS GV nhận xét bổ sung. - HS đọc thầm đoạn 3 TLCH. 4. Luyện đọc lại 20 phủt - HS GV nhận xét bổ sung. - HS đọc phân vai theo nhóm 3 HS 5. Kể chuyện 18 phút - HS GV nhận xét Nôi dung Anh em phải biết nhường nhịn - GV kể chuyện theo tranh quan tâm đến nhau. - Hướng dẫn HS kể - HS thi kể nối tiếp 4. Củng cố dặn dò 2phủt - HS GV nhận xét đánh giá - HS nhắc lai ND bài - GV nhận xét tiết học - HS ôn bài ở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.