tailieunhanh - Cách hướng dẫn sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad

Chức năng chính của phần mềm Geometer’s Sketchpad Geometer’s Sketchpad (viết tắt là GeoSpd) là phần mềm hình học nổi tiếng và đã được sử dụng rộng rãi tại rất nhiều nước trên thế giới. Ý tưởng của GeoSpd là biểu diễn động các hình hình học hay còn gọi là Dynamic Geometry, một ý tưởng rất độc đáo và từ lâu đã trở thành chuẩn cho các phần mềm mô phỏng hình học. Geometer’s Sketchpad thực chất là một công cụ cho phép tạo ra các hình hình học, dành cho các đối tượng phổ thông bao gồm học. | Đang ký License Name thongnong VUAUJR Authorization Code D7F674FA Ph n m m này dã du c vi t hóa tuong d i Hướng dẫn sử dụng phần mềm Geometer s Sketchpad 1. Giới thiệu phần mềm Geometer s Sketchpad . Chức năng chính của phần mềm Geometer s Sketchpad Geometer s Sketchpad viết tắt là GeoSpd là phần mềm hình học nổi tiếng và đã được sử dụng rộng rãi tại rất nhiều nước trên thế giới. Ý tưởng của GeoSpd là biểu diễn động các hình hình học hay còn gọi là Dynamic Geometry một ý tưởng rất độc đáo và từ lâu đã trở thành chuẩn cho các phần mềm mô phỏng hình học. Geometer s Sketchpad thực chất là một công cụ cho phép tạo ra các hình hình học dành cho các đối tượng phổ thông bao gồm học sinh giáo viên các nhà nghiên cứu. Phần mềm có chức năng chính là vẽ mô phỏng quĩ tích các phép biến đổi của các hình hình học phẳng. Giáo viên có thể sử dụng phần mềm này để thiết kế bài giảng hình học một cách nhanh chóng chính xác và sinh động khiến học sinh dễ hiểu bài hơn. Với phần mềm này bạn có thể xây dựng được các điểm đường thẳng đường tròn tạo trung điểm của một đoạn thẳng dựng một đường thẳng song song với mộ t đường thẳng khác dựng đường tròn với một bán kính cố định đã cho xây dựng đồ thị quan hệ hình học. .Sử dụng GeoSpd bạn sẽ có cảm giác là mình có thể tạo hình với không gian không có giới hạn ví dụ như khi bạn vẽ một đường thẳng độ dài của đường thẳng này là vô tận nếu bạn tạo đường thẳng này với những công cụ thông thường giấy bút thước kẻ. thì chắc hẳn bạn sẽ gặp phải trở ngại là giới hạn không gian vẽ nhưng với GeoSpd bạn không cần phải lo lắng vì điều đó. Một đặc điểm quan trọng của phần mềm này là cho phép ta thiết lập quan hệ giữa các đối tượng hình học phần mềm sẽ đảm bảo rằng các quan hệ luôn được bảo toàn mặc dù sau đó các quan hệ có thể được biến đổi bằng bất kì cách nào. Khi một thành phần của hình bị biến đổi những thành phần khác của hình có quan hệ với thành phần thay đổi trên sẽ được tự động thay đổi theo. Ví dụ như khi thay đổi độ dài của một đoạn thẳng thì

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.