tailieunhanh - Trắc nghiệm sinh: Cấu tạo và quá trình sống cơ bản của cơ thể sống (Có đáp án)

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: cấu tạo và quá trình sống cơ bản của cơ thể sống (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Câu 1 Tế bào ở cơ thể đa bào được cấu tạo bởi các thành phần cơ bản sau A Màng sinh chất B Tế bào chất và các bào quan C Tế bào chất các bào quan và nhân D Màng sinh chất tế bào chất cùng các bào quan nhân Đáp án D Câu 2 Ở tế bào của sinh vật có nhân chính thức ADN được thấy ở A Trong nhân B Trong nhân và trong lưới nội sinh chất C Trong nhân và trong tỉ lệ lạp thể D Trong nhân và ribôxôm Đáp án C Câu 3 Ở tế bào của sinh vật chưa có nhân đặc điểm nào dưới đây là đúng A Nhân được phân cách với phần còn lại bởi màng nhân B Vật chất di truyền là ADN kết hợp với prôtêin histôn C Không có màng nhân nhưng có đầy đủ các bào quan D vật chất di truyền ADN hoặc ARN không kết hợp với prôtêin histôn Đáp án D Câu 4 Cơ thể đơn bào có những đặc điểm A Cơ thể được cấu tạo chỉ từ 1 tế bào B Có thể có sự chuyên hoá cao về hình thái và chức năng C Chưa có những đặc trưng cơ bản của cơ thể sống D A và B đều đúng Đáp án A Câu 5 Cơ thể đa bào có những đặc điểm A Có sự phân hoá chức năng của các tế bào và của các cơ quan B Cơ thể được cấu tạo từ nhiều tế bào C Tất cả động thực vật đều là cơ thể đa bào D Tất cả đều đúng Đáp án -D Câu 6 Quá trình đồng hoá trong hoạt động sống của tế bào là A Quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ đặc trưng của cơ thể thành các chất đơn giản thực hiện đồng thời với quá trình chuyển hoá thế năng thành hoạt năng B Quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất hữu cơ đặc trưng cho từng loại tế bào của cơ thể thực hiện đồng thời quá trình chuyển hoá thế năng thành hoạt năng C Quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ đặc trưng của cơ thể thành các chất đơn giản thực hiện đồng thời với quá trình tích luỹ thế năng D Quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất hữu cơ đặc trưng cho từng loại tế bào của cơ thể thực hiện đồng thời với quá trình tích luỹ thế năng Đáp án D Câu 7 Quá trình dị hoá trong cơ thể sống của tế bào là A Quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ đặc trưng của cơ thể thành các chất đơn giản thực hiện đồng thời với quá trình tích

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
287    169    0    10-06-2023
24    159    0    10-06-2023
9    139    0    10-06-2023
19    130    0    10-06-2023
37    155    1    10-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.