tailieunhanh - Công Nghệ Máy Tính - Lắp Ráp, Sửa Chữa Máy Tính part 1

Bo mạch chủ (tức cái mainboard hay motherboard) : Đây chính là cái nền móng của PC, điều phối hoạt động của các linh kiện khác để tạo thành một hệ thống. | NGUYỄN CƯỜNG THÀNH Tự Ịấp ráp sửa chựa mày tính tại nhà NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ HƯỞNG DẪN Tự LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MÁY TỈNH TẠI NHÀ Mã số 33 335 51-205- 2003 TK-2003 NGUYÊN CƯỜNG THÀNH HƯỚNG DẪN Tự LẮP RÁP VÀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH TẠI NHÀ NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ HÀ NỘI - .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.