tailieunhanh - Luận văn: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long

Nội dung "Luận văn: Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng số 2 Thăng Long" nhằm giới thiệu: tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tiền lương. Cùng tham khảo luận văn này nhé. | Xây dựng cơ bản là một ngành sản xuất vật chất mang tính chất công nghiệp có những đặc điểm riêng biệt khác với các ngành sản xuất vật chất khác. Sự khác nhau có ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý trong các đơn vị xây dựng cơ bản về tổ chức sản xuất thì phương thức hạch toán nhận thầu đã trở thành những phương thức chủ yếu. Các đơn vị Công ty xây lắp sản phẩm của Công ty mang những nét đặc trưng của ngành xây dựng cơ bản, sản phẩm là các công trình công nghiệp, công trình dân dụng và công trình giao thông vận tải đã hoàn thành. Sản phẩm xây lắp có đặc điểm là không di chuyển được mà cố định tại nơi sản xuất cho nên chịu ảnh hưởng của địa hình, địa chất, thuỷ văn, thời tiết, khí hậu, giá cả thị trường của nơi đặt sản phẩm. Đặc điểm này bắt buộc phải di chuyển máy móc, nhân công theo địa điểm đặt sản phẩm, làm cho công việc quản lý, sử dụng hạch toán vật tư, tài sản phức tạp. Sản phẩm xây lắp được dự toán trước khi tiến hành sản xuất và quá trình sản xuất phải so sánh với dự toán, phải lấy dự toán làm thước đo sản xuất xây dựng được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư (giá này cũng được xác định trên cơ sở dự toán công trình) khi hoàn thành các công trình xây dựng được bàn giao cho đơn vị sử dụng và trở thành tài sản cố định của đơn vị đó. Do vậy sản phẩm của Công ty luôn phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế dự toán sản phẩm của Công ty có vốn đầu tư lớn, thời gian xây dựng dài.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.