tailieunhanh - Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ TRƯỜNG HỌC - DẤU PHẨY

Mở rộng vốn từ về trờng học qua bài tập giải ô chữ. - Ôn tập dấu phẩy. - Học sinh yê u thích môn hoc. | LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ NGỮ VỀ TRỜNG HỌC. DẤU PHẨY Tiết PPCT 6 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Mở rộng vốn từ về trờng học qua bài tập giải ô chữ. - Ôn tập dấu phẩy. - Học sinh yêu thích môn hoc. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC GV phiếu học tập. III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH A. Kiếm tra bài cũ 5 phút Chữa bài tập 1 2 B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 1 phút 2. Hướng dẫn làm bài tập a Bài 1 Điền vào ô trống theo hàng ngang. 20phút - HS chữa miệng bàil 2 tiết trớc. - HS GV nhận xét đánh giá. - GV nêu mục đích yêu cầu. - HS nối tiếp nhau đọc toàn văn yêu cầu của bài tập. - GV ghi bảng nhắc lại từng bớc bài 1. - HS trao đổi theo cặp. Lên bảng điền vào ô trống. b Bài 2 Điền dấu phấy vào chỗ - HS GV nhận xét đánh giá. thích hợp trong các câu. 12 phút - HS đọc yêu cầu của bài. - GV hớng dẫn - HS lên bảng làm. - HS GV nhận xét đánh giá. 3. Củng cố dặn dò 2phút - GV củng cố kiến thức của bài. - GV nhận xét tiết học - HS ôn bài ở nhà. TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA D Đ Tiết PPCT 6 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Củng cố cách viết chữ hoa D Đ - Rèn kỹ năng viết đúng mẫu cỡ chữ - Giáo dục HS ý thức học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC GV Mẫu chữ HS Vở tập viết bảng con phấn III . HOẠT ĐÔNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH A. Kiếm tra bài cũ 5 phút - Viết từ Chu Văn An B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 1 phút 2. Hớng dẫn viết 10 phút a Luyện viết chữ hoa - HS viết các từ - HS GV nhận xét - GV nêu mục đích yêu cầu - HS tìm các chữ hoa có trong bài - GV viết mẫu nhắc lại cách viết - HS viết bảng con chữ K D

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.