tailieunhanh - Cơ sở tự động học - Chương 6 tính ổn định của hệ thống

Tài liệu tham khảo giáo trình Cơ sở tự động học - Chương 6 : tính ổn định của hệ thống | Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn Chương VI TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG ĐẠI CƯƠNG. ĐỊNH NGHĨA TÍNH ỔN ĐỊNH. KHAI TRIỂN PHÂN BỐ TỪNG PHẦN. MẶC PHẲNG PHỨC VÀ SỰ ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG. TIÊU CHUẨN ỔN ĐỊNH ROUTH. TIÊU CHUẨN HURWITZ. Chương VI Tính Ổn Định Của Hệ Thống Trang Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn I. ĐẠI CƯƠNG. Có nhiều đặc tính được dùng trong thiết kế hệ thống tự kiểm. Nhưng yêu cầu quan trọng nhất đó là hệ thống có ổn định theo thời gian hay không Nói chung tính ổn định được dùng để phân biệt hai loại hệ thống Hữu dụng và vô dụng. Trên quan điểm thực tế ta xem một hệ thống ổn định thì hữu dụng trong khi một hệ thống bất ổn thì vô dụng. Đối với nhiều hệ thống khác nhau tuyến tính phi tuyến không đổi theo thời gian và thay đổi theo thời gian tính ổn định có thể được định nghĩa theo nhiều hình thức khác nhau. Trong chương này ta sẽ chỉ xét tính ổn định của những hệ tuyến tính không đổi theo thời gian. Một cách trực giác tính ổn định của một hệ là khả năng quay trở về trạng thái ban đầu sau khi đã lệch khỏi trạng thái này khi tác động của các nguồn kích thích từ bên ngoài hay các nhiểu chấm dứt. II. ĐỊNH NGHĨA TÍNH ỔN ĐỊNH Một hệ thống là ổn định nếu đáp ứng xung lực giảm tới zero khi thời gian tiến tới vô cực. Thí dụ cho đáp ứng xung lực của vài hệ điều khiển sau đây. Trong mỗi trướng hợp hãy xác định tính ổn định của hệ thống. a g t e . t b g t te . c g t 1. d g t . a b Chương VI Tính Ổn Định Của Hệ Thống Trang Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn g t n . 0 --------1-----1------1-----1------------- 1 2 3 4 t Theo định nghĩa hệ thống a ổn định. b ổn định. c bất ổn. d ổn định. e bất ổn. Chương VI Tính Ổn Định Của Hệ Thống Trang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.