tailieunhanh - Nghiên cứu Marketing - Chương 2 - Xác định vấn đề nghiện cứu và thiết kế nghiên cứu

Tài liệu tham khảo chuyên ngành quản trị Marketing - Nghiên cứu Marketing - Chương 2 - Xác định vấn đề nghiện cứu và thiết kế nghiên cứu | CHƯƠNG 2 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU MARKETING CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 1. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU – PHÂN LOẠI THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 4. CÁC NGUỒN SAI SỐ TIỀM NĂNG 5. HOẠCH ĐỊNH NGHIÊN CỨU MARKETING 1. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Công việc liên quan đến việc xác định vấn đề NC Nghiên cứu định tính Phân tích dữ liệu thứ cấp Thăm dò chuyên gia Thảo luận với nhà ra quyết định Vấn đề nghiên cứu Marketing Vấn đề trong quyết định quản lý Xác định vấn đề nghiên cứu Môi trường nghiên cứu Câu hỏi đặt ra cho các vấn đề trong quyết định quản lý “Cái gì nhà tạo ra quyết định cần làm?” Thể hiện xu hướng hành động Câu hỏi của vấn đề nghiên cứu Marketing là “Những dữ liệu nào thì cần thu thập và thu thập như thế nào?”. Tìm hiểu nguyên nhân, lý do nảy sinh. Vấn đề trong quyết định quản lý và vấn đề nghiên cứu Marketing Quyết định quản lý Có nên phát triển SP mới không? Có nên . | CHƯƠNG 2 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU MARKETING CHƯƠNG 2. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 1. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2. TIẾP CẬN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU – PHÂN LOẠI THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 4. CÁC NGUỒN SAI SỐ TIỀM NĂNG 5. HOẠCH ĐỊNH NGHIÊN CỨU MARKETING 1. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Công việc liên quan đến việc xác định vấn đề NC Nghiên cứu định tính Phân tích dữ liệu thứ cấp Thăm dò chuyên gia Thảo luận với nhà ra quyết định Vấn đề nghiên cứu Marketing Vấn đề trong quyết định quản lý Xác định vấn đề nghiên cứu Môi trường nghiên cứu Câu hỏi đặt ra cho các vấn đề trong quyết định quản lý “Cái gì nhà tạo ra quyết định cần làm?” Thể hiện xu hướng hành động Câu hỏi của vấn đề nghiên cứu Marketing là “Những dữ liệu nào thì cần thu thập và thu thập như thế nào?”. Tìm hiểu nguyên nhân, lý do nảy sinh. Vấn đề trong quyết định quản lý và vấn đề nghiên cứu Marketing Quyết định quản lý Có nên phát triển SP mới không? Có nên thay đổi chiến dịch QC không? Có nên tăng giá sản phẩm hiện có không? Vấn đề nghiên cứu Xác định thị hiếu, nhu cầu mua SP mới Xác định tính hiệu quả của chiến dịch QC Xác định độ co dãn nhu cầu theo giá cả và ảnh hưởng của nó đến doanh số bán và lợi nhuận ở từng mức giá NHẬN DẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU (CHÚ Ý) Hai sai lầm thường thấy khi nhận dạng vấn đề: Sai lầm thứ nhất: xác định vấn đề nghiên cứu quá rộng, sẽ không có sự hướng dẫn rõ ràng cho những bước thực hiện liên quan đến dự án. Sai lầm thứ hai: Vấn đề nghiên cứu được định nghĩa quá hẹp, không đưa ra triển vọng thích hợp cho các chiến lược chung. Để giảm sai sót trong xác định vấn đề NC nên có những vấn đề NC cụ thể được phát triển từ vấn đề NC tổng quát Các vấn đề nghiên cứu cụ thể Vấn đề nghiên cứu tổng quát Đưa ra một triển vọng thích hợp của vấn đề nghiên cứu Tập trung vào những khía cạnh chính của vấn đề và được hướng dẫn rõ ràng CỤ THỂ HOÁ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Chủ đề nghiên cứu; Topic Các vấn đề chi tiết: What? Đối tượng nghiên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.