tailieunhanh - Nghiên cứu Marketing - Chương 1 - Marketing Research

Theo định nghĩa dành cho các nhà quản lý, marketing được ví như "nghệ thuật bán hàng", nhưng khá ngạc nhiên rằng, yếu tố quan trọng nhất của marketing thật ra không nằm ở chỗ bán sản phẩm. Peter Drucker, nhà lý thuyết quản lý hàng đầu cho rằng: "Nhưng mục đích của marketing là làm sao để biết và hiểu rõ khách hàng thật tốt sao cho sản phẩm hoặc dịch vụ thích hợp nhất với người đó, và tự nó sẽ bán được nó. Lý tưởng nhất, Marketing nên là kết quả từ sự sẵn sàng mua sắm | NGHIÊN CỨU MARKETING GVHD: Phạm Lê Hồng Nhung Bộ môn Marketing & Du lịch – Dịch vụ Khoa Kinh tế & QTKD (SEBA) Trường Đại học Cần Thơ Điện thoại: 09188 5678 6 Email: plhnhung@ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Tổng quan về nghiên cứu Marketing Tiến trình nghiên cứu Marketing Kỹ thuật phân tích xử lý dữ liệu Viết báo cáo kết quả nghiên cứu Bài tập nhóm: 5 điểm Thi cuối kỳ: 5 điểm Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! TÀI LIỆU THAM KHẢO Marketing Research, David J. Luck, Ronald S. dịch PTS. Phan Thăng và Nguyễn văn Hiến. Nhà xuất bản TP. HCM, 1990. Giáo trình nghiên cứu Marketing, . Nguyễn Viết Lâm. Nhà xuất bản ĐH Kinh tế Quốc dân, 2007 Nghiên cứu Marketing ứng dụng trong kinh doanh, Lưu Thanh Đức Hải - Võ Thị Thanh Lộc. Nhà xuất bản Thống kê, 2000. Nghiên cứu Marketing khảo hướng ứng dụng, Dương Hữu Hạnh. Nhà xuất bản Thống kê, 2004 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng | NGHIÊN CỨU MARKETING GVHD: Phạm Lê Hồng Nhung Bộ môn Marketing & Du lịch – Dịch vụ Khoa Kinh tế & QTKD (SEBA) Trường Đại học Cần Thơ Điện thoại: 09188 5678 6 Email: plhnhung@ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Tổng quan về nghiên cứu Marketing Tiến trình nghiên cứu Marketing Kỹ thuật phân tích xử lý dữ liệu Viết báo cáo kết quả nghiên cứu Bài tập nhóm: 5 điểm Thi cuối kỳ: 5 điểm Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng! TÀI LIỆU THAM KHẢO Marketing Research, David J. Luck, Ronald S. dịch PTS. Phan Thăng và Nguyễn văn Hiến. Nhà xuất bản TP. HCM, 1990. Giáo trình nghiên cứu Marketing, . Nguyễn Viết Lâm. Nhà xuất bản ĐH Kinh tế Quốc dân, 2007 Nghiên cứu Marketing ứng dụng trong kinh doanh, Lưu Thanh Đức Hải - Võ Thị Thanh Lộc. Nhà xuất bản Thống kê, 2000. Nghiên cứu Marketing khảo hướng ứng dụng, Dương Hữu Hạnh. Nhà xuất bản Thống kê, 2004 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. Nhà xuất bản Hồng Đức, 2008 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU MARKETING NGHIÊN CỨU MARKETING Marketing là gì ??? “Đo chân đóng giày” VƯƠNG QUỐC MARKETING Hoàng đế Marketing Nữ hoàng Customer HOÀNG ĐẾ MARKETING Dòng họ “Pe” quyền quý Công tước Product Hầu tước Price Nam tước Place Bá tước Promotion Tầng lớp “hậu sinh khả úy” (định vị SP-DV) Quận chúa People Tử tước Process Hiệp sĩ Physical Evidence Marketing là Marketing = tiếp cận thị trường Tìm kiếm xác định nhu cầu, thị hiếu chưa được thỏa mãn của khách hàng Tổ chức sản xuất, cung ứng thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng Thực trạng cuộc chiến Marketing Có những khi thần dân của Vương quốc hân hoan ca khúc khải hoàn Song cũng nhiều lúc vị Hoàng đế Marketing đành ngậm ngùi thất bại Marketing Research Hoàng đế Marketing và những chiến binh dũng cảm của ông không thể nào thắng trận nếu không có sự trợ giúp của Quân sư Research. Đối với Marketing, thông tin là máu, là không khí, là nước uống, là tất cả. Bạn sẽ không thể có .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.