tailieunhanh - Cơ sở tự động học - Chương 3

Tài liệu tham khảo giáo trình Cơ sở tự động học - Chương 3 : Đồ hình truyền tín hiệu | Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn Chương III ĐỒ HÌNH TRUYỀN TÍN HIỆU ĐẠI CƯƠNG. NHỮNG ĐỊNH NGHĨA. TÓM LƯỢC NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA ĐHTTH. ĐẠI SỐ HỌC VỀ ĐỒ HÌNH _ TRUYỀN TÍN HIỆU. CÁCH VẼ ĐỒ HÌNH TRUYỀN TÍN HIỆU. ÁP DỤNG DÙNG CÔNG THỨC MASON VÀO SƠ ĐỒ KHỐI. Chương III Đồ hình truyền tín hiệu Trang III. 1 Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn I. ĐẠI CƯƠNG. Đồ hình truyền tín hiệu signal flow graph - ĐHTTH được giới thiệu đầu tiên bởi . MASON được xem như là ký hiệu đơn giản hóa của sơ đồ khối để trình bày mối tương quan nhân quả của một hệ tuyến tính. Bên cạnh sự khác biệt về hình trạng vật lý giữa ĐHTTH và sơ đồ khối ta có thể thấy ĐHTTH chặc chẽ hơn về những liên hệ toán học. Nhưng những định luật dùng cho sơ đồ khối thì mềm dẻo hơn nhiều và kém rõ ràng hơn. Một ĐHTTH được định nghĩa như là một phương pháp đồ họa để miêu tả những liên hệ vào - ra giữa các biến của một tập hợp những phương trình đại số. Xem một hệ tuyến tính được diễn tả bởi tập hợp N phương trình đại số. y ỊẸ a - y j 1 J k 1 N phương trình nầy được viết dưới dạng tương quan nhân quả N Hu quaớ thỉ j li tỉỡ k n j . nguyn nhn thỉ k k 1 Hay đơn giản hơn Output E độ lợi . input Đồ hình truyền tín hiệu được vẽ dựa vào tiên đề quan trọng nhất này. Trường hợp hệ thống được mô tả bằng các phương trình vi tích phân trước nhất ta phải biến đổi chúng thành các phương trình biến đổi Laplace và sắp xếp chúng theo dạng phương trình . y. s ị Gk s yk s j 1 2 N Khi vẽ ĐHTTH các điểm nối hay là nút dùng để biểu diển các biến yj hay yk . Các nút được nối với nhau bởi các đoạn thẳng gọi là nhánh tuỳ thuộc vào các phương trình nhân quả. Các nhánh được đặc trưng bởi độ lợi nhánh và chiều. Một tín hiệu chỉ có thể truyền ngang qua nhánh theo chiều mũi tên. Thí dụ xem một hệ tuyến tính được trình bài bởi phương trình đơn giản. y2 a12 .y1 Trong đó y1 là biến s vào y2 là biến ra và a12 là độ lợi hay độ truyền dẫn transmittansce giữa hai biến số. Đồ hình truyền tín hiệu biểu diển cho phương trình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.