tailieunhanh - Phím tắt khi soạn thảo văn bản

1 Ctrl+1: Giãn dòng đơn (1) 2 Ctrl+2: Giãn dòng đôi (2) 3 Ctrl+5: Giãn dòng 1,5 4 Ctrl+0 (zero): Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn 5 Ctrl+L: Căn dòng trái 6 Ctrl+R: Căn dòng phải 7 Ctrl+E: Căn dòng giữa | Chiếc Nón Lá Trong Đời Sống Và Văn Hoá Việt Nam 07 03 2008 - Tác giả admin1 - Vietnam Review Trần Văn Chi 03-03-2008 Trời mưa thì mặc trời mưa Em không có nón thì chừa em ra Ca dao Cùng với chiếc áo bà ba chiếc nón lá đã theo chân người phụ nữ miệt quê miệt vườn cùng với chiếc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN