tailieunhanh - Đề cương trắc địa ảnh viễn thám

Câu1: Nêu quy trình công nghệ của pp đo ảnh: Quy trình công nghệ của pp đo ảnh theo các bc như sau: -Đối tượg đo đạc: khi đo vẽ bản đồ cần thể hiện 2 ND cơ bản đó là, địa hình và địa vật trên bề mặt trái đất tại khu vực đo. Để ghi lại hình ảnh của đối tượng đo trước khi bay chụp người ta phải lập kế hoạch bay chụp | + Xuất kq: sau khi hoàn tất các khâu cần xuất có thể ở dạng phim ảnh(tương tự), dạng số, bđ đường nét. Các kq dưới dạng số ngày càng đc sd rộng rãi vì nó là đầu vào rất tốt cho CN GIS. Trên cơ sở sd hệ thông thông tin địa lý, nhiều chủng loại thông tin khác đc đưa vào sủ lý sẽ tạo ra kq chính xác và pp hơn nhiều so với việc sd riêng tư liệu viễn thám. Trong quá trình biến đổi ảnh cần thể hiện màu trên tư liệu ảnh; để thể hiện màu trên tư liệu viễn thám phải tổ hợp màu và hiện màu. 1 bức ảnh màu có thể đc tổ hợp trên cpw sở gán 3 kênh phổ nào đố cho 3 màu cơ bản. Nếu ta chia toàn bộ dải sóng nhìn thấy thành 3 màu cơ bản là chàm, lục và đỏ, sau đó lại dùng ánh sáng trắng chiếu qua các kính lọc đỏ, lục, chàm sẽ nhìn thấy hầu hết các màu TN đc tái tạo. PP tổ hợp màu như vậy gọi là tổ hợp màu TN. Trong viễn thám, các kênh phổ ko đc chia đều trong giải sóng nhìn thấy nên ko thể tái tạo lại các màu TN, mặc dù đã sd 3 màu cơ bản đỏ, lục, chàm. Tổ hợp màu này gọi là tổ hợp màu giả. Tổ hợp màu giả thông dụng nhất là tổ hợp màu giả khi gán màu đổ cho kênh hồng ngoại, màu kục cho kênh đỏ và màu chàm cho kênh lục. Trên tổ hợp màu này, các đối tượng thể hiện gam màu chuẩn như thực vật có màu đỏ với các mật độ khác, thể hiện mật độ dày đặc hoặc thưa thớt của thảm tv.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.