tailieunhanh - Những loại Thuốc điều trị tăng huyết áp

Khi áp lực tới máu cho thận bị giảm, sẽ có sự phân phối lại máu trong thận, kèm theo lμm giảm áp lực mao mạch thận vμ hoạt tính giao cảm (thông qua receptor ề) dẫn đến sản xuất renin từ đó tăng sản xuất angiotensin, gây ra | Dược LÝ HỌC 2007 - ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI SÁCH DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ BÁC sĩ ĐA KHOA Bài 24 THUỐC ĐIỂU TRỊ TĂNG HUYẾT Áp MỤC TIÊU HỌC TẬP Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng 1. Phân loại được các thuốc hạ huyết áp 2. Trình bày được cơ chế tác dụng và áp dụng điều trị của các thuốc chẹn kênh calci nifedipin và verapamil. 1. Trình bày được cơ chế tác dụng và áp dụng điều trị của nhổm thuốc ức chế enzym chuyển dạng angiotesin. 1. HUYẾT ÁP VÀ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP . Huyết áp Huyết áp Tư điều hoà Vai trồ của thận trong kiểm tra thể tích tuần hoàn Khi áp lực tưới máu cho thận bị giảm sẽ cổ sự phân phối lại máu trong thận kèm theo làm giảm áp lực mao mạch thận và hoạt tính giao cảm thông qua receptor ß dẫn đến sản xuất renin từ đổ tăng sản xuất angiotensin gây ra - Co mạch Dược LÝ HỌC 2007 - ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI SÁCH DÙNG CHO SINH VIÊN HỆ BÁC sĩ ĐA KHOA - Kích thích sản xuất aldosteron làm giữ Na và nước Tăng huyết áp thường được chia thành hai loại - Tăng huyết áp thứ phát khi huyết áp tăng chỉ là một triệu chứng của những tổn thương ở một cơ quan như thận nội tiết tim mạch não. Điều trị nguyên nhân huyết áp sẽ trở lại bình thường. - Tăng huyết áp nguyên phát khi nguyên nhân chưa rõ lức đó được gọi là bệnh tăng huyết áp. Cơ chế bệnh sinh của tăng huyết áp rất phức tạp. Huyết áp phụ thuộc vào lưu lượng của tim và sức cản ngoại vi. Hai yếu tố này lại phụ thuộc vào hàng loạt các yếu tố khác như hoạt động của hệ thần kinh trung ương và thần kinh thực vật của vỏ và tuỷ thượng thận của hormon chống bài niệu ADH của hệ renin - angiotensin - aldosteron của tình trạng cơ tim tình trạng thành mao mạch khối lượng máu thăng bằng muối và thể dịch . Một yếu tố quan trọng trong tăng huyết áp là lòng các động mạch nhỏ và mao mạch thu hẹp lại. Phần lớn không tìm được nguyên nhân tiên phát của tăng huyết áp vì vậy phải dùng thuốc tác động lên tất cả các khâu của cơ chế điều hòa huyết áp để làm giãn mạch giảm lưu lượng tim dẫn đến hạ huyết áp xem hình . Tất cả đều là thuốc chữa triệu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.