tailieunhanh - PanelFile 2

Tham khảo tài liệu panelfile 2 , công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | DREAWEAVER 8 BÀI 12 NGÀY SOẠN SÁCH DREAMWEAVER CỦA KS TRẦN VIỆT AN VIỆC VỚI FILE VÀ FOLDER: Panel Files cho phép thể hiện các files trong SIte , tạo các Files và Folders mới . bạn nên sử dụng cho thuần thục , phần lớn công việc tạo và quản lý File trong Panel Files. 1Tạo Trang Mới : 1. Panel Files > Nhấp Phải website7a ( Đây là Trang Web của utbinh đã tạo trước đó làm thí dụ ) > New File > Nhập test1 > Enter .(H1). 2. Hủy File vừa tạo : Nhấp chọn > Phím Delete. chuyển File hoặc Folder : 1. Chọn 1 File hoặc Folder . Giữ Ctrl và nhấp chọn nhiều File hay Folder. 2. Rê Mục chọn đến vị trí mới . 3. Nếu di chuyển các File vốn là đích của các liên kết .Dreamweaver sẽ đề nghị cập nhật các Trang liên kết với File mà bạn đã di chuyển .Ra HT Update Files > Nhấp Update. tên các File hoặc Folder : 1. Chọn File hoặc Folder . 2. Nhấp lên tên hiện khung trắng > Nhập tên mới > Enter . Nhớ gỏ tên phần mở rộng đuôi gì ? Hầu hết các Trang Web đều có phần mở rộng htm hay html. Nếu chỉ nhấp 1 lần sẽ hiện nội dung Trang htm vừa chọn.(H2). chỉnh các File hoặc Folder : 1. Nhấp Phải 1 File hoặc Folder > Edit . Chọn 1 mục kế tiếp : Có thể Cut- Copy - Paste-Delete – Duplicate - Rename. Nếu 1 thao tác File sẽ ảnh hưởng đến các File khác , Dreamweaver có thể hiển thị HT “Are you Sure ?” hOặc HT Update Files. VÀ NHẬN CÁC FILES : Bạn có thể sao chép các File hoặc Folder được chọn ( Hoặc toàn bộ ) giữa Site Cục Bộ và Site Từ xa bằng Panel Files ( Giống giao diện của CUTE FTP ) . Chọn 1 Mục của Site Cục Bộ up đến Site từ xa gọi là MỤC Chọn một Mục của Site Từ Xa Down về Site Cục Bộ gọi là NHẬN MỤC. Thao tác ĐẶT (PUT) hoặc NHẬN (GET) sẽ ghi đè lên 1 file , Dreamweaver sẽ cảnh cáo cho bạn biết . Nếu chọn 1 Folder , Dreamweaver sẽ di chuyển tất cả các Mục trong Folder đó. Sử dụng tính năng đồng bộ hóa thay vì đặt hoặc nhận các Mục riêng lẻ ( Trong Cute FTP có tính năng Synchronize: Chọn Tools > Folder Tools > Synvhronize Folder > Nút Play. Để Đặt hoặc nhận 1 File : 1. Chọn Local View ( Site Cục bộ ) hoặc Remote View ( Site Từ xa ) . Khi chọn như vậy sẽ hiển thị tương ứng trong Vùng File . 2. Chọn File hoặc Folder mà bạn muốn di chuyển . 3. Nhấp Nút GET File hoặc PUT File trong Thanh Công Cụ của Panel Files. 4. Nếu bất kỳ File bạn chuyển đang mở và có các thay đổi chưa được lưu . Dreamweaver hỏi bạn có muốn lưu các File trước khi gởi chúng hay không .Nhấp Yes . Nếu có nhiều File nhấp Yes To All. 5. Dreamweaver cũng có HT hỏi bạn có muốn chuyển bất kỳ File phụ thuộc hay không ? 6. RỘNG PANEL FILES : NẾU MUỐN SO SÁNH CÁC File và Folder trên cà 2 Site Cục Bộ và Site Từ xa ( Điều nầy trong CUTE FTP hiển thị sẵn ) bằng cách mở rộng Nút EXPAND . Nhấp Nút EXPAND / COLLAPES.(H3).

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.