tailieunhanh - Lịch sử phát triển của xúc tác

Xúc tác chiếm một vị trí rất quan trọng trong ngành công nghiệp hóa chất. Ở Mỹ, 75% sản phẩm và 90% các quá trình sản suất hóa chất dựa trên xúc tác. Về khía cạnh lịch sử của khoa học này, hiện nay chưa có nhiều tài liệu đề cập đến. | Lịch sử phát triển của xúc tác Xúc tác chiếm một vị trí rất quan trọng trong ngành công nghiệp hóa chất. Ở Mỹ 75 sản phẩm và 90 các quá trình sản suất hóa chất dựa trên xúc tác. về khía cạnh lịch sử của khoa học này hiện nay chưa có nhiều tài liệu đề cập đến. Theo kiểu truyền thống có thể thấy khoa học xúc tác phát triển qua 6 giai đoạn. Từ thời thượng cổ giả kim thuật đến hóa học thời kỳ đầu - 1834 Lên men rượu từ glucose được biết từ thời thượng cổ chuyển hóa rượu thành ether bằng xúc tác acid 1552 hòn đá triết học biến kim loại thành vàng thời giả kim thuật định luật bảo toàn vật chất dựa trên ý tưởng của Lavoisier Cavendish Priestley Berthollet Proust Gay-Lussac Dalton phân biệt phản ứng hóa học và phản ứng xúc tác. Fulhame 1794 Kirchhoff 1812 cho thấy chất xúc tác không thay đổi trong phản ứng hóa học. Nghiên cứu phản ứng giữa oxygen O2 và hydrogen H2 trên xúc tác platin do Humphry Davy 1817 Erman 1818 Doebereiner 1822 . Henry 1825 nghiên cứu nhiểm độc xúc tác platin bởi dẫn xuất lưu huỳnh. Turner kết hợp khí hydrogen và clo trên platin. Phillips phát triển quá trình xúc tác thương mại đầu tiên oxy hóa khí SO2 trên xúc tác platin. Faraday nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện xử lý ban đầu nhiểm độc và phục hồi xúc tác platin trên phản ứng của oxy và hydro. Giai đoạn này kết thúc năm 1835 khi Berzelius phân tích hệ thống các kết quả và đưa ra thuật ngữ Catalysis mở ra một kỷ nguyên mới cho khoa học xúc tác. Jons Jackob Berzelius 1779-1848 Từ kinh nghiệm đến khoa học 1835-1887 Giai đoạn này được đánh dấu bằng những nghiên cứu hệ thống phát minh các quá trình xúc tác mới và nhận thức sâu hơn về phản ứng hóa học. Năm 1850 Wilhelmy chứng tỏ tốc độ phản ứng hóa học phụ thuộc vào tác chất từ đây nhận thấy tính thuận nghịch của phản ứng hóa học. Năm 1862 Berthollet và Pean Gilles cho thấy tốc độ phản ứng ester hóa tỷ lệ với nồng độ acid. Năm 1864 Guldberg và Waage thiết lập định luật tác dụng khối lượng active mass law . Năm 1877 Lemoine cho thấy chất xúc tác giúp phản ứng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.