tailieunhanh - Thông báo Số: 208/TB-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 208/TB-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI CAMPUCHIA VÀ LÀO DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2010 | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập - Tự do- Hạnh phúc Số 208 TB-BGDĐT Hà Nội ngày 29 tháng 4 năm 2010 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐI HỌC TẠI CAMPUCHIA VÀ LÀO DIỆN HIỆP ĐỊNH NĂM 2010 Căn cứ Hiệp định hợp tác giáo dục giữa Việt Nam với các nước Campuchia và Lào Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định năm học 2010-2011 như sau 1. Số lượng học bổng và chế độ học bổng Tổng số có 46 học bổng bao gồm 10 học bổng đi Campuchia học chương trình đại học và 36 học bổng đi Lào học chương trình đại học và sau đại học thạc sĩ và tiến sĩ . Người dự tuyển được tiếp nhận theo chương trình học bổng này sẽ được Chính phủ các nước cấp học bổng miễn phí đào tạo bố trí ở ký túc xá Chính phủ Việt Nam cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành của Nhà nước Vé lượt đi do người học hoặc cơ quan cử đi học đài thọ và vé lượt về do phía bạn đài thọ. Lưu học sinh được cấp học bổng Hiệp định phải có kết quả học tập và nghiên cứu tốt. Trường hợp kết quả không đạt yêu cầu thì lưu học sinh không được nhận học bổng của cả Chính phủ nước bạn và Chính phủ Việt Nam phải chuyển sang diện tự túc toàn bộ chi phí để theo học đến khi hoàn thành khóa học. Lưu học sinh bỏ học vi phạm pháp luật nước bạn bị buộc thôi học bị trục xuất về nước hoặc tự ý bỏ về nước sẽ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã được cấp cho Nhà nước Việt Nam kể cả học bổng đã nhận của Chính phủ nước bạn. 2. Thời gian học Người dự tuyển trúng tuyển sẽ được đi học trong năm học 2010-2011 dự kiến lên đường trong tháng 9 2010. Thời gian đào tạo năm học chương trình đại học 5-6 năm thạc sĩ 2-3 năm và tiến sĩ 3-4 năm trong đó bao gồm 01 năm học dự bị tiếng Campuchia hoặc Lào. Nếu người dự tuyển đã có trình độ đại học tiếng Campuchia hoặc Lào thì sẽ được bố trí vào học luôn khóa chuyên ngành mà không phải học năm dự bị ngoại ngữ. 3. Ngành học và nơi học Người dự tuyển có thể đăng ký dự tuyển các ngành khoa học xã hội và nhân văn ưu tiên ngành ngôn ngữ và văn hóa. Nơi học sẽ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.