tailieunhanh - Cách chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều

Cách chuyển danh từ số ít sang danh từ số nhiều Trong tiếng Anh có nhiều hình thức chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều. Nhưng rất dể gây nhầm lẫn và không phải ai cũng có thể dể dàng làm được. Do đó, để có thể chuyển đổi một cách thành thạo và chính xác nhất các bạn phải tuân thủ theo các quy tắc sau đây. | Cách chuyên danh từ sô ít sang danh từ sô nhiều Trong tiếng Anh có nhiều hình thức chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều. Nhưng rất dể gây nhầm lẫn và không phải ai cũng có thể dể dàng làm được. Do đó để có thể chuyển đổi một cách thành thạo và chính xác nhất các bạn phải tuân thủ theo các quy tắc sau đây. THÊM S vào danh từ số ít để chuyển thành số nhiều. Thí dụ Số ít Số nhiều BEE COMPUTER HEN DUCK APPLE MANGO TABLE CHAIR HOUSE BEES COMPUTERS HENS DUCKS APPLES MANGOS TABLES CHAIRS HOUSES STREET STREETS RIVER RIVERS BIRD BIRDS CAR CARS BICYCLE BICYCLES THÊM ES vào những danh từ tận cùng bằng CH hoặc SH hoặc S hoặc X Số ít Số nhiều ONE FISH TWO FISHES ONE BOX TWO .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.