tailieunhanh - Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án nhóm A (dự án là 01 công trình dân dụng dưới 20 tầng), nhóm B và C sử dụng các nguồn vốn không phải là vốn ngân sách

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm C; 15 ngày. | Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án nhóm A dự án là 01 công trình dân dụng dưới 20 tầng nhóm B và C sử dụng các nguồn vốn không phải là vốn ngân sách. Thông tin Lĩnh vực thống kê Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Xây dựng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Xây dựng Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm C 15 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm B 20 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm A. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Mức thu chưa được quy định tạm thời lấy theo mức thu thẩm định thiết kế cơ sở đã được Bộ Tài chính thống nhất tại công Lệ phí cho r văn số 5361 BTC-CST ngày 24 4 2006 Công văn số . ý kiến vê - .2 _ _ 1. thu băng với mức thu thẩm định dự án 5361 BTC-CST thiết kế cơ đầu tư được quy định tại Thông tư số ngày. sở 109 2000 TT-BTC ngày 13 11 2000 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thu nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư. Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản có ý kiến vê thiết kế cơ sở Các bước Tên bước Mô tả bước Chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định của pháp luật về 1. Bước 1 xây dựng. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Xây dựng số 60 Trương Định phường 7 quận 3 TPHCM . Thời gian nhận hồ sơ sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu và sáng thứ bảy hàng tuần . 2. Bước 2 Khi nhận hồ sơ thiết kế cơ sở Sở Xây dựng kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ và tính hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết biên nhận hẹn trả kết quả cho chủ đầu tư. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ. Nhận văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở tại Bộ phận tiếp nhận .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.