tailieunhanh - Document

Tham khảo tài liệu document , công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | DREAMWEAVER 8 DOCUMENT Bài 3 NGÀY TRẦN VIỆT AN Vì đây là giai đoạn đầu bạn và tôi cùng tìm hiểu vể Giao Diện của Dreamweaver 8 nên đôi khi tháy mái làm xáo trộn màn hình không trở về Standard được .Bạn vô Menu Help > Dreamweaver Help > Nhập View Standard > Cột Trái chọn Swithching from Standard To LayOut Mode ( HO). Trở về giao diện chương trình : Menu View > Table Mode > Standard Mode. Nếu không thấy Thanh Công Cụ Document > Nhấp Phải Thanh Insert > Chọn Document. CÔNG CỤ : Có 3 phần : 1. NÚT CODE : Gồm diện mạo Markup và Tag ( Thẻ ) . Có nhiều người tạo ra Trang Web đẹp mà chưa sử dụng Khung xem Code.( H1 ). 2. NÚT SPLIT : Có cả phần Code và Design .Mã nằm phía trên . Khung xem WYSIWG ( What You See Is You Get ) phía dưới .Dùng tìm hiểu về Markup , tinh chỉnh các Tag xem diện mạo của kiểu thiết kế. Rê thanh giữa để nới rộng và thu hẹp 2 phần nầy.(H2) 3. NÚT DESIGN : Nơi bạn nhập dữ liệu .Khi xem trong Trình Duyệt ( Browser ) cũng giống như thế . Gọi là : What You See Is You Get .Là nơi bạn thao tác thực hiện thiết kế Trang Web . Bạn có thể xem trên các chế độ : Design – Code – Split.(H3). 4. CÁC LOẠI NÚT PHỤ : Chứa mọi thứ , bạn nhấp lên để tìm hiểu thêm. Đáng chú ý Nút Preview In Browser đang liên kết đến các trình duyệt của bạn đang sử dụng. ( H4 ) 5. TITTLE : Nhập Tiêu đề Trang. THANH CÔNG CỤ KHÁC : Khi nhấp Phải trong Thanh Document hay Thanh Insert , bạn sẽ thấy có 2 Thanh trong bảng nầy : 1. THANH STYLE RENDERING : Bạn sẽ sử dụng để chuyển đổi giữa 2 Style Rendering . Phần lớn bạn chỉ muốn xem Khung màn Hình mặc định (H5). 2. THANH STANDARD : Khi nhấp Phải để chọn Style Rendering có các chức năng New – Open – Save – Print – Cut – Copy – Paste . bạn có thể tắt thanh Insert và Thanh Document . Để mở lại : View > Toolbars > Chọn các thanh.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.