tailieunhanh - Giáo trình xử lý tín hiệu và lọc số 7

Ở đây ta cần lưu ý đến định nghĩa hệ thống, đó không chỉ đơn thuần là thiết bị vật lý mà còn là các phần mềm xử lý tín hiệu hoặc là sự kết hợp giữa phần cứng và phần dụ khi xử lý số tín hiệu bằng các mạch logic, hệ thống xử lý ở đây là phần cứng. | Chương II Tìm x n õ n - n0 Đây là phép chập một tín hiệu rời rạc với xung đơn vị kết quả là tín hiệu rời rạc bị dịch chuyển đến vị trí của xung đơn vị. Ví dụ Tìm y n x n h n trong đó x n anu n và h n u n Làm theo 2 cách đảo x n và đảo h n - 37 - Chương II Ví dụ Tìm y n u n anu -n - 2 - 38 - Chương II Ngoài cách tính tổng chập bằng đồ thị ta còn có thể tính dựa vào công thức tổng chập. Ví dụ Cho x n h n u n . Tìm y n x n h n x O Ta có y n 2 x k h n - k 2 u k u n - k k - k - 2 u n - k since u k 0 k 0 Ta cũng có n u n - k 0 n - k 0 or k n y n 2 1 n 1 k 0 Nhưng u k 0 k 0 and u n - k 0 k n 0 k n n 0. Ví dụ Cho x n bnu n và h n anu n 2 với a b Tìm y n x n h n . - 39

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.