tailieunhanh - Đề tài nghiên cứu “Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam”

VN là nước có nền văn minh NN lâu đời, NN tạo việclàm và sinh kế cho 76,5% dân số với 13,7 triệu hộ Nông thôn (Bộ NN&PTNT, năm 2007).Nghiên cứu KT Hộ giúp ta có cái nhìn đúng đắn hơn về nền NN Việt Nam. | Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam KINH TẾ NÔNG NGHIỆP GVHD: ĐỖ KIM CHUNG Đoàn Đức Chiến Lớp KT52A. ĐH NN Hà Nội KI Slides : Đoàn Đức Chiến & Nguyễn Mạnh Cường. Email: manhcuongkt52a@ Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam Đề tài nghiên cứu: “ Thực trạng và định hướng phát triển Kinh tế Hộ Nông Dân ở Việt Nam ”. KI Author Slides : Đoàn Đức Chiến & Nguyễn Mạnh Cường. Tel: 0983502996 Email: Author Slides : Đoàn Đức Chiến & Nguyễn Mạnh Cường. Tel: 0983502996 Email: Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam 1 Mở đầu: Hjahsd bjsjs Tại sao phải nghiên cứu đề tài này? Nghiên cứu Kinh tế Hộ để làm gì? Nhóm I KT52A " Thực trạng và định hướng phát triển KT Hộ ở Việt Nam Tính cấp thiết của đề tài: VN là nước có nền văn minh NN lâu đời, NN tạo việc làm và sinh kế cho 76,5% dân số với 13,7 .