tailieunhanh - Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư, Kỹ sư, Giám sát thi công xây dựng công trình

Tham khảo tài liệu 'cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công xây dựng công trình', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp lại chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư Kỹ sư Giám sát thi công xây dựng công trình Thông tin Lĩnh vực thống kê Xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc kể từ ngày Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đồng 1. giám sát thi công xây dựng công chứng chỉ. trình Thông tư 43 2003 TT-BTC ngày. Kết quả của việc thực hiện TTHC Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. 2. Bước 2 Cá nhân phải trực tiếp đi nộp hồ sơ tại Bộ phận nhận - trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh số 60 Trương Định phường 7 quận 3 Tp. HCM . Thời gian nhận hồ sơ sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Khi nhận hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề Kỹ sư Kiến trúc sư Giám sát thi công xây dựng công trình Sở Xây dựng Tên bước 3. Bước 3 Mô tả bước kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ đầy đủ thì viết biên nhận hẹn trả kết quả cho người nộp. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận nhận - trả hồ sơ của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh số 60 Trương Định phường 7 quận 3 Tp. HCM . Thời gian trả hồ sơ sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp tại Sở Xây dựng nơi đã cấp chứng chỉ hành nghề cũ 02 ảnh mầu cỡ 3x4 chụp trong năm xin đăng ký 2. Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách nát hoặc đã .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.