tailieunhanh - Kiến thức lớp 11 Lê Hữu Trác –vào phủ chúa Trịnh-phần 3

- Lê Hữu Trác ( 1724 – 1791 ) hiệu là Hải Thượng Lãn Ông, người làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương. - Ông là một danh y không chỉ chữa bệnh giỏi mà còn soạn sách, mở trường, truyền bá y học. | Kiến thức lớp 11 Lê Hữu Trác -vào phủ chúa Trịnh-phần 3 Kiến thức cơ bản bài Vào phủ chúa Trịnh VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH Trích Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác I. Tìm hiểu chung 1. Tác giả. - Lê Hữu Trác 1724 - 1791 hiệu là Hải Thượng Lãn Ông người làng Liêu Xá huyện Đường Hào phủ Thượng Hồng trấn Hải Dương. - Ông là một danh y không chỉ chữa bệnh giỏi mà còn soạn sách mở trường truyền bá y học. - Sự nghiệp của ông được tập hợp trong bộ Hải Thượng y tông tâm lĩnh gồm 66 quyển biên soạn trong thời gian gần 40 năm. Đây là tác phẩm y học xuất sắc nhất trong thời trung đại Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình khoa bảng có nhiều người đỗ tiến sĩ làm quan to. Ông là con thứ bảy của thượng thư Lê Hữu Mưu nên thường gọi là Chiêu Bảy. Thuở nhỏ chăm học mang chí làm quan lập công danh lớn. 2. Tác phẩm thượng kinh kí sự. - Thể loại kí - Tác phẩm được viết bằng chữ Hán nằm ở cuối bộ y tông tâm lĩnh. - Kí là một loại hình văn xuôi tự sự bao gồm nhiều thể kí sự bút kí hồi kí phóng sự . . Đặc trung của thể lại kí là tôn trong sự thật khách quan của đời sống không hư cấu sự việc và con người trong tác phẩm phải hoàn toàn xác thực. Vì thế giá trị hiện thực của tác phẩm là rất đậm đặc và đáng tin cậy. - Thượng kinh kí sự ghi lại cảm nhận của mình bằng mắt thấy tai nghe từ khi nhận được lệnh vào kinh chữa bệnh cho thế tử Cán ngày 12 tháng giêng năm Nhâm Dần 1781 đến lúc xong việc về tới nhà Hương Sơn. - Thượng kinh kí sự là bức tranh về đời sống hiện thực thời vua Lê chúa Trịnh cụ thể hơn là cuộc sống xa hoa nơi phủ chúa. Đó là một cuộc sống quyền lực xa hoa kiểu cách nhạt .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.