tailieunhanh - Ôn thi đại học môn văn-bài văn đoạt giải nhất kì thi quốc gia năm 2001

Ngày 19 – 8 – 1945 chính quyền Hà Nội về tay nhân dân . Ngày 26 – 8 - 1945 Hồ Chí Minh từ chiến khu trở về Hà Nội . Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang – Hà Nội Người đã soạn bản Tuyên ngôn độc lập . Ngày 2 – 9 – 1945 tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội , Người thay mặt chính phủ lâm thời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước đồng bào cả nước và thế giới . Bản Tuyên ngôn ra đời trong hoàn. | Ôn thi đại học môn văn -phần 10 Phân tích tính chính luận mẫu mực của Tuyên ngôn độc lập Ngày 19 - 8 - 1945 chính quyền Hà Nội về tay nhân dân . Ngày 26 - 8 - 1945 Hồ Chí Minh từ chiến khu trở về Hà Nội . Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang - Hà Nội Người đã soạn bản Tuyên ngôn độc lập . Ngày 2 - 9 - 1945 tại quảng trường Ba Đình - Hà Nội Người thay mặt chính phủ lâm thời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập trước đồng bào cả nước và thế giới . Bản Tuyên ngôn ra đời trong hoàn cảnh đó . Bản tuyên ngôn đánh dấu một sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước . Tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân đánh đổ chế độ quân chủ lập hiến lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa . Tuyên ngôn độc lập còn đập tan những luận điệu xảo trá của bọn đế quốc Mĩ Anh Pháp về việc khai hóa bảo hộ để nhằm tái chiếm Đông Dương . Tuyên ngôn độc lập vừa giải quyết được nhiệm vụ độc lập dân tộc lại vừa giải quyết được nhiệm vụ dân chủ cho nhân dân Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỉ mà lập nên chế độ cộng hoà tức là bên cạnh chữ Độc lập lại có thêm chữ Tự do mở ra một kỉ nguyên mới cho đất nước kỉ nguyên độc lập tự do . Đó là tư tưởng lớn chân lí của thời đại mà sau này Bác đã đúc kết trong câu nói nổi tiếng Không có gì quí hơn Độc lập Tự do . Tuyên ngôn độc lập là kết quả của bao nhiêu máu đã đổ bao nhiêu tính mệnh đã hi sinh và là kết quả của bao nhiêu hi vọng . Tuyên ngôn là sự tiếp nối lời thơ sang sảng hào hùng của Lí Thường Kiệt . Ta nghe trong Tuyên ngôn độc lập âm vang của hồi kèn xung trận của khúc ca khải hoàn trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi . Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận ngắn gọn súc tích lập luận chặt chẽ lí lẽ đanh thép lời lẽ hùng hồn đầy sức thuyết phục đạt đến độ mẫu mực của văn chính luận . Mở đầu bản tuyên ngôn Hồ Chí Minh trích dẫn lời 2 bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mĩ và Tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 khẳng định quyền tự do bình đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc của mọi người

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.