tailieunhanh - Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN TẬP LÀM VĂN – LUYỆN TỪ VÀ CÂU VIẾT ĐƠN

Tiếp tục rèn kỹ năng viết đơn xin vào đội TNTPHCM - Củng cố vốn từ về trẻ em. Ôn kiểu câu Ai là gì ? | LUYỆN TẬP LÀM VĂN - LUYỆN TỪ VÀ CÂU VIẾT ĐƠN. MỞ RỘNG VỐN TỪ THIẾU NHI. ÔN TẬP CÂU I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Tiếp tục rèn kỹ năng viết đơn xin vào đội TNTPHCM - Củng cố vốn từ về trẻ em. Ôn kiểu câu Ai là gì II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH 1. Giới thiệu bài 1phút - GV nêu mục đích yêu cầu 2. Nội dung a Bài 1 Dựa vào mẫu đơn đã học em - HS một số HS tiếp tục hoàn thành hãy viết đơn xin vào đội TNTPHCM bài viết tiết trước và đọc bài 13phút - HS GV nhận xét bổ sung b Bài 2 Tìm các từ chỉ trẻ em chỉ tính - HS thi tìm từ nhanh nết của trẻ em chỉ tình cảm hoặc chăm - HS GV nhận xét sóc của người lớn đối với trẻ em. - GV củng cố kiến thức bài học 12 phút c Bài 3 Tìm các bộ phận của câu trả - HS làm miệng lời cho câu hỏi Ai Là gi 12 phút - HS GV nhận xét - GV củng cố kiến thức bài học 3. Củng cố dặn dò 2phút - GV nhân xét tiết học - HS ôn bài ở nhà. Duyệt của ban giám hiệu Xác nhận của tô chuyên môn ĐẠO ĐỨC KÍNH YÊU BÁC HỒ Tiết PPCT 2 I. MỤC TIÊU - HS biết Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại có công lao to lớn. HS ghi nhớ và làm theo năm điều bác hồ dạy. - HS Có tình cảm kính yêu và biết ơn Bác Hồ. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC GV Các bài thơ bài hát truyện .về tình cảm giữa Bác Hồ với thiếu niên HS Vở bài tập III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIỀN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ 3 phút Nhắc lại 5 điều Bác Hồ dạy B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài 1phút 2. Nôi dung a Hoạt động 1 Học sinh tự liên hệ. Mục tiêu Giúp học sinh tự đánh giá việc thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng của bản thân - GV hỏi về 5 điều Bác Hồ dạy - HS trả lời -HS GV nhận xét đánh giá - GV nêu mục tiêu bài học - GV yêu cầu học sinh suy nghĩ trao đổi Em đã thực hiện những điều nào trong Năm điều Bác Hồ dạy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.