tailieunhanh - Giáo án Tiếng Việt 3 - LUYỆN VIẾT - KHI MẸ VẮNG NHÀ

Nghe viết ch ính xác bài Khi mẹ vắng nhà. - Rèn kỹ năng viết đúng, đều, liền mạch . II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HS : Bảng con. | LUYỆN VIẾT KHI MẸ VẮNG NHÀ I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Nghe viết chính xác bài Khi mẹ vắng nhà. - Rèn kỹ năng viết đúng đều liền mạch. II. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC HS Bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH 1. Gới thiệu bài 1phút 2. Hướng dẫn chính tả 7phút 3. Viết bài 26phút Luyện viết bài Khi mẹ vắng nhà - GV đọc đoạn viết - HS đọc - Tìm hiểu nội dung doạn viết - Viết bảng con từ khó - GV đọc - HS nghe viết - GV quan sát uốn nắn - HS soát lỗi 4. Chấm chữa bài 4phút - GV chấm 7 bài nhận xét 5. Củng cố dặn dò 2phút - GV nhân xét tiết học - HS luyện viết ở nhà TẬP LÀM VĂN VIẾT ĐƠN Tiết PPCT 2 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Dựa vào mẫu đơn của bài tập đọc Đơn xin vào đội mỗi học sinh viết một lá đơn xin vào đội TNTPHCM. - Rèn kỹ năng viết đơn. - Học sinh biết viết một lá đơn khi cần thiết. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC GV giấy rời để học sinh viết đơn III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH A. Kiếm tra bài cũ 5 phút - GV hỏi vê đội TNTPHCM - Em biết gì về tổ chức đội - HS trả lời TNTPHCM - H G nhận xét bổ sung B. Bài mới 1. Giới thiệu bài 1 phút - GV nêu mục đích yêu cầu 2. Hướng dẫn làm bài tập a Bài 1 Em hãy điền các nội dung - HS đọc yêu cầu của bài cần thiết vào chỗ trống trong mẫu Lớp đọc thầm đơn dưới đây. 17 phút - GV chia nhóm hướng dẫn - HS trao đổi nhóm trả lời câu hỏi Đại diện nhóm báo cáo - H G nhận xét tiểu kết b Bài 2 Điền vào chỗ trống trong - HS đọc yêu cầu của bài bảng. 15 phút Lớp đọc thầm - GV giúp học sinh nêu hình thức của mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách. - HS làm vào vở đọc bài viết - HS GV nhận xét đánh giá - HS nhắc lại nội dung bài 3. Củng cố dặn dò 2 phút - GV nhận xét tiết học - HS ghi nhớ mẫu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.