tailieunhanh - Nghiệp vụ trong công tác giám định BHYT

Giám định chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT là một nghiệp vụ kinh tế nhằm hai mục đích, một là đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT không may bị ốm đau được KCB an toàn hợp lý, mặt khác góp phần quan trọng bảo đảm cân đối thu chi quỹ KCB của BHYT. Nghiệp vụ giám định BHYT luôn phải xử lý thường xuyên một khối lượng lớn thông tin để giải đáp nhiều vấn đề trong quản lý kinh tế BHYT, thực hiện được mục tiêu của công tác giám định vì nó. | Một số vấn đề về nghiệp vụ trong công tác giám định BHYT Nguồn Giám định chi phí khám chữa bệnh KCB BHYT là một nghiệp vụ kinh tế nhằm hai mục đích một là đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia BHYT không may bị ốm đau được KCB an toàn hợp lý mặt khác góp phần quan trọng bảo đảm cân đối thu chi quỹ KCB của BHYT. Nghiệp vụ giám định BHYT luôn phải xử lý thường xuyên một khối lượng lớn thông tin để giải đáp nhiều vấn đề trong quản lý kinh tế BHYT thực hiện được mục tiêu của công tác giám định vì nó là vấn đề cốt lõi của kinh tế BHYT. Trong bài viết này chúng tôi chỉ đề cập và trao đổi một số nội dung về nghiệp vụ trong công tác quản lý chi phí KCB tại cơ quan BHXH. Về ký kết hợp đồng KCB BHYT Theo quy định hiện hành cơ quan BHXH có trách nhiệm ký kết hợp đồng phối hợp với cơ sở KCB để KCB cho người bệnh có thẻ BHYT. Ký kết hợp đồng KCB được căn cứ theo mẫu số C49-BH sửa đổi ban hành kèm theo Quyết định số 18 2004 QĐ-BTC ngày 16 02 2004 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung chế độ kế toán BHXH. Tuy nhiên trong hợp đồng cần ghi rõ cụ thể phần thanh toán với cơ sở KCB ở khu vực ngoại trú và nội trú phần quỹ 5 chăm sóc sức khỏe ban đầu nếu các trạm y tế tuyến xã đủ điều kiện và có thẻ BHYT đăng ký KCB tại xã . Qua thực tế tại các tỉnh nhìn chung công tác ký kết hợp đồng đều làm đúng theo mẫu quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số điểm tồn tại sau đây - Một số địa phương ký kết trực tiếp với các đơn vị KCB chưa đầy đủ tư cách pháp nhân như các trạm y tế xã phòng khám đa khoa khu vực thuộc trung tâm y tế trạm y tế cơ quan. Các đơn vị này có con dấu riêng nhưng không có tài khoản riêng. Đối với các trạm y tế xã nếu có KCB tại xã thì việc ký kết hợp đồng phải thông qua trung tâm y tế huyện trung tâm y tế huyện có trách nhiệm chuyển một phần kinh phí KCB ngoại trú phần quỹ 5 chăm sóc sức khỏe ban đầu thông qua thuốc hóa chất vật tư y tế dụng cụ y tế thông thường không chuyển bằng tiền mặt cho các trạm y tế xã. Điều này cũng áp dụng tương tự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.