tailieunhanh - 5 ĐIỀU THEN CHỐT TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

việc sử dụng từ ngữ để biểu thị cảm xúc, bạn cho trẻ những thông tin ban đầu về tầm quan trọng của quá trình từ nói đến thực hiện. Điều này cho phép tạo ra nhận thức và làm giảm sự bốc đồng của trẻ. Con người thường có khoảng 9 cảm xúc bên trong lúc sinh ra. Phát hiện này dựa trên những công trình nghiên cứu của Darwin, Demos, Ekman, Izard, Nathanson và đặc biệt là Tomkins. Những cảm xúc này sau đó kết hợp với nhau và tạo ra đời sống cảm xúc phức tạp của mỗi. | 5 ĐIỀU THEN CHỐT TRONG Sự PHÁT TRIẺN CỦA TRẺ Bằng việc sử dụng từ ngữ để biểu thị cảm xúc bạn cho trẻ những thông tin ban đầu về tầm quan trọng của quá trình từ nói đến thực hiện. Điều này cho phép tạo ra nhận thức và làm giảm sự bốc đồng của trẻ. Con người thường có khoảng 9 cảm xúc bên trong lúc sinh ra. Phát hiện này dựa trên những công trình nghiên cứu của Darwin Demos Ekman Izard Nathanson và đặc biệt là Tomkins. Những cảm xúc này sau đó kết hợp với nhau và tạo ra đời sống cảm xúc phức tạp của mỗi người. Việc hiểu những cảm xúc đó như thế nào có thể tạo ra một thế giới khác biệt cho bạn và bé. Hai cảm xúc lạc quan là thích thú và hưởng thụ cảm xúc điều chỉnh hệ thần kinh và giúp hệ thần kinh sẵn sàng đón nhận những tác động khác được gọi là ngạc nhiên và sáu cảm xúc tiêu cực là buồn khổ giận dữ sợ hãi ngượng ngùng ghê tởm phản ứng với thức ăn tệ và cảm xúc phản ứng với những mùi khó ngửi. Mỗi cảm xúc này được báo hiệu bởi một biểu hiện đặc biệt trên nét mặt trẻ. Những biểu hiện này cung cấp những dấu hiệu có thể giúp bạn hiểu được trẻ đang cảm thấy như thế nào. 9 cảm xúc này có những mức độ khác nhau từ thấp đến cao thích thú đến kích động hưởng thụ đến hân hoan ngạc nhiên đến giật mình buồn khổ đến đau đớn giận dữ đến thịnh nộ sợ hãi đến khiếp sợ ngượng ngùng đến bẽ mặt và nhiều mức độ khác nhau của ghê tởm mùi vị khi ngửi hoặc nếm thức ăn. Có rất nhiều cách dễ dàng để nhận ra những thông tin này một cách hữu ích cho bạn và bé. Các nhà nghiên cứu gọi đó là 5 điều then chốt trong sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Những điều then chốt này có thể giúp đề cao những yếu tố tiềm năng và ngăn chặn các vấn đề phát sinh. 1. Cho phép biểu lộ đầy đủ và hợp lý toàn bộ cảm xúc Việc cho phép và khuyến khích việc thể hiện cảm xúc là một trong những khía cạnh quan trọng của việc tạo lập một giao tiếp tốt với con trẻ và nuôi dưỡng sự phát triển cảm xúc một cách khoẻ mạnh. Bằng việc khuyến khích sự hứng thú của trẻ bạn sẽ biết rằng trẻ đam mê cái gì. Hứng thú hoặc trí

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.