tailieunhanh - Một số quy định hướng dẫn về chế độ phụ cấp

Một là, về đối tượng áp dụng và mức phụ cấpthẩm tra viên thi hành án dân sự: Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự thì đối tượng được hưởng mức phụ cấp này là công chức xếp lương theo các ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính và thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự, còn những trường hợp là. | Một số quy định hướng dẫn về chế độ phụ cấp thẩm tra viên thi hành án dân sự Nguồn Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86 2007 QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự ngày 27 tháng 11 năm 2008 Bộ Tư pháp Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 09 2008 TTLT-BTP-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86 2007 QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự. Mục đích của văn bản này nhằm hướng dẫn cụ thể phương thức tính toán mức phụ cấp nguồn kinh phí chi trả phụ cấp theo nghề đối với những cán bộ công chức cơ quan thi hành án dân sự được bổ nhiệm vào ngạch Thẩm tra viên Thẩm tra viên chính và Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự. Bố cục của Thông tư liên tịch được chi thành 4 phần cụ thể. Một là về đối tượng áp dụng và mức phụ cấpthẩm tra viên thi hành án dân sự Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 86 2007 QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự thì đối tượng được hưởng mức phụ cấp này là công chức xếp lương theo các ngạch thẩm tra viên thẩm tra viên chính và thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự còn những trường hợp là thẩm tra viên Thi hành án quân khu và quân chủng Hải quân thẩm tra viên Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng thì không thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm này. Bao gồm 03 mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề - Đối với thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 15 mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có - Đối với thẩm tra viên chính thi hành án dân sự được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 20 mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có - Đối với thẩm tra .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    178    2    11-06-2023
56    154    0    11-06-2023
9    151    0    11-06-2023
17    175    2    11-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.