tailieunhanh - HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - XÂY DỰNG NỀ NẾP HỌC TẬP VÀ NỀ NẾP VSCĐ

Học sinh nắm được các nề nếp vở sạch chữ đẹp và nề nếp học tập. - Bước đầu thực hiện được các nề nếp đã được xâ y dựng. - Giáo dục học sinh có ý th ức tự giác thực hiện tốt các nề nếp đã qu y đ ịnh. | HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP XÂY DỰNG NỀ NẾP HỌC TẬP VÀ NỀ NẾP VSCĐ I. MỤC TIÊU - Học sinh nắm được các nề nếp vở sạch chữ đẹp và nề nếp học tập. - Bước đầu thực hiện được các nề nếp đã được xây dựng. - Giáo dục học sinh có ý thức tự giác thực hiện tốt các nề nếp đã quy định. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH 1. Giới thiệu bài 1 phút 2. Nội dung a Xây dựng nề nếp học tập 16 phút - GV giới thiệu trực tiếp - GV nêu một số quy định về nề nếp học tập ở lớp ở nhà Trong lớp chú ý nghe giảng hăng hái phát biểu xây dựng bài. Ghi chép bài và làm bài đầy đủ trình bày bài sạch sẽ khoa học. Một số em học giỏ giúp đỡ các em học yếu. về nhà ộn lại toàn bộ các bài đã b Xây dựng nề nếp vở sạch chữ đẹp 15 phút 3. Củng cố dặn dò 3 phút học hoàn thiện một số bài tập ở lớp chưa làm xong. - HS 3 em nhắc lại những quy định ghi chép và giữ gìn vở sạch chữ đẹp Trong vở viết không được bỏ cách trang vẽ bậy tay xoá quăn mép chữ viết đẹp đứng qui trình bọc bìa dán nhãn cách trình bày bài. SGK không được tô tranh tô chữ vẽ bậy không để quăn mép. - HS 1 em nhắc lại các nề nếp đã nêu ở trên. - GV nhắc nhở học sinh về nhà học thuộc và thực hiên tốt các nề nếp đã qui định. TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI PHÒNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP Tiết PPCT 4 I. MỤC TIÊU Sau bài học học sinh có thể - Kể được tên một số bệnh đường hô hấp thường gặp . - Nêu được nguyên nhân và cách đề phòng bệnh đường hô hấp. - Có ý thức phòng bệnh đường hô hấp. II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC GV Các hình SGK HOẠT ĐÔNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH A. Kiếm tra bài cũ 3phút - GV hỏi - Chúng ta cần làm gì để bảo vệ - HS trả lời cơ quan hô hấp - HS GV hận xét đánh giá B . Bài mới . 1. Giới thiệu bài 1phút - GV nêu mục tiêu bài học 2. Nội dung HĐ1 động não a Kể tên một số bệnh đường hô - HS nhắc lại tên các bộ phận của cơ hấp thường gặp . 9phút quan hô .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.