tailieunhanh - Quản trị rủi ro

Rủi ro là sự biến động tiềm ẩn ở các kết quả,số lượng các kết quả có thể có càng lớn,sai lệch giữa các kết quả có thể có càng cao thì rủi ro càng lớn. Rủi ro là một khái niệm khách quan và có thể đo lường được. | Cung cấp một cấu trúc phân tích để xem xét mối quan hệ giữa mối hiểm họa và tổn thất. phương pháp này xem xét các mối hiểm họa, môi trường, tương tác giữa mối hiểm họa và môi trường, kết quả và hậu quả lâu dài của sự tương tác. Trong ví dụ về việc xây một tòa nhà cao tầng, dùng phương pháp chuổi rủi ro ở đây trước hết là đánh giá điều kiện mạo hiểm gồm có độ cao, hệ thống bảo vệ an toàn cho công nhân,các dụng cụ lao động tiếp theo đó là môi trường: công nhân làm việc trên cao và độ an toàn không được đảm bảo tuyệt đối có thể xảy ra tai nạn dẫn đến mất mạng bất cứ lúc nào. Trên độ cao đó bất cứ vật gì bị rơi xuống có thể gây tổn hại rất lớn đến người và tài sản. Sau đó xem xét đến sự tương tác giữa môi trường và hiểm họa cụ thể là công nhân có thể sơ ý và bị té xuống đất hoặc là những vật liệu xây dựng có thể bị rơi sang và gây ảnh hưởng đến những khu vực xung quanh. Hậu quả của sự tương tác trong ví dụ trên chính là vấn đề về tai nạn lao động. Hậu quả lâu dài là những khoảng bồi thường rất lớn hoặc các khoảng chi cho việc sửa chữa, tuyển thêm nhân công

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.