tailieunhanh - Luật Bảo hiểm xã hội có gì mới?

(LĐ) - Ngày , Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). So với hiện hành thì lần này, ngoài BHXH bắt buộc còn có thêm BHXH tự nguyện với 2 chế độ: Hưu trí và tử tuất; và bảo hiểm thất nghiệp với 3 chế độ: Trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm. Về dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ: Vẫn tiếp tục thực hiện, nhưng chỉ quy định đối với người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau, thai sản hoặc. | Luật Bảo hiểm xã hội có gì mới Nguồn LĐ - Ngày Quốc hội khoá XI kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội BHXH . So với hiện hành thì lần này ngoài BHXH bắt buộc còn có thêm BHXH tự nguyện với 2 chế độ Hưu trí và tử tuất và bảo hiểm thất nghiệp với 3 chế độ Trợ cấp thất nghiệp hỗ trợ học nghề hỗ trợ tìm việc làm. Về dưỡng sức phục hồi sức khoẻ vẫn tiếp tục thực hiện nhưng chỉ quy định đối với người lao động sau thời gian hưởng chế độ ốm đau thai sản hoặc sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp mà sức khoẻ còn yếu mới được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ. Mức hưởng được điều chỉnh linh hoạt hơn theo mức lương tối thiểu chung chứ không theo mức tiền cố định như hiện nay. Cụ thể là mức hưởng mỗi ngày bằng 25 mức lương tối thiểu chung nếu nghỉ tại gia đình bằng 40 nếu nghỉ tại cơ sở tập trung. Chế độ ốm đau chế độ thai sản Một điều hết sức mới là Luật BHXH quy định lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định ngoài tiền lương tiền công vẫn được hưởng chế độ thai sản với 3 điều kiện Sau khi sinh con từ đủ 60 ngày trở lên phải có xác nhận về sức khoẻ của cơ sở y tế phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý. Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp Việc tính trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng vừa tính theo mức suy giảm khả năng lao động vừa tính theo số năm đã đóng BHXH. Như vậy sẽ bù đắp được phần thể lực và nguồn thu nhập bị mất. Sau đó cứ suy giảm thêm 1 thì được hưởng thêm 2 mức lương tối thiểu chung. Ngoài ra còn tính thêm từ một năm đóng BHXH trở xuống được tính bằng 0 5 sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH được tính thêm 0 3 mức tiền lương tiền công đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị. Chế độ hưu trí Có thêm một số nội dung mới cần lưu ý - Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế. Mức điều chỉnh cụ thể do Chính phủ quy định. - Mức hưởng BHXH một lần đối với người không đủ điều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.