tailieunhanh - Giáo trình PowerPoint 2002

Ngày nay, các thiết bị trình chiếu (projector) đã bắt đầu được đưa vào nhà trường như một phượng tiện giảng dạy . Giáo viên có điều kiện thay đổi phương pháp giảng dạy trên lớp nhờ sử dụng các phần mềm trình diễn giúp thực hiện các mô phỏng và cung cấp cho người học các hình ảnh trực quan sống động. Microsoft® PowerPoint® 2002 là một chương trình phổ biến và dễ sử dụng , có nhiều tính năng để tạo ra các bản trình diễn (presentation) trên máy tính. . . | Microsoft in Education PowerPoint 2002 Ngày nay các thiết bị trình chiếu projector đã bắt đầu được đưa vào nhà trường như một phượng tiện giảng dạy . Giáo viên có điều kiện thay đổi phương pháp giảng dạy trên lớp nhờ sử dụng các phần mềm trình diễn giúp thực hiện các mô phỏng và cung cấp cho người học các hình ảnh trực quan sống động. Microsoft PowerPoint 2002 là một chương trình phổ biến và dễ sử dụng có nhiều tính năng để tạo ra các bản trình diễn presentation trên máy tính. . Mục tiêu của tài liệu này là giúp cho các thấy giáo J Tạo được một bản trình diễn dựa vào các mẫu thiết kế sẵn design template . J Tìm hiểu về các khung tác vụ task panes Slide Design và Slide Layout. J Làm quen với chế độ Outline và Slides views. J Chèn hình ảnh từ Clip Gallery hoặc từ file. J Tự tạo chuyển động Animation cho các thành phần trình diễn. J Nhập biểu đồ từ Microsoft Excel. Tài liệu này không có tham vọng đề cập đến tất cả các chức năng của PowerPoint cũng như các thao tác định dạng đầy đủ nó chỉ có tính giới thiệu một số khái niệm và kỹ năng cơ bản. Người học sau đó có thể tự tìm hiểu thêm qua các giáo trình khác đầy đủ hơn hoặc qua kinh nghiệm sử dụng thực hành soạn giảng. M Microsoft PowerPoint 2002 Các điểm mới trong PowerPoint 2002 PowerPoint 2002 có nhiều tính năng mới so với các phiên bản trước giúp cho người dùng dễ dàng tạo ra các bản trình diễn sinh động. Chế độ view Outline Dàn ý và Slide thumbnail ảnh thu nhỏ của slide Chế độ xem slide hiển thị các slide dưới dạng thu nhỏ thumbnail và chế độ xem dàn ý Outline cho ta thấy toàn cảnh thông tin trên các slide. Trong khi làm việc bạn có thể thay đổi qua lại giữa 2 chế độ này. Thiết kế đa mẫu Multiple design templates . Bạn có thể có nhiều hơn một bản mẫu áp dụng cho các slide trong một thời điểm. Bạn có thể tận dụng các mẫu powerpoint hay các mẫu Web. Chức năng nén hình và quay hình. Chọn độ phân giải resolution cho hình ảnh trong presentation và thêm các tuỳ chọn khác để đạt sự cân bằng tốt nhất giữa chất lượng và kích

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.