tailieunhanh - Không nộp bảo hiểm thất nghiệp là phạm luật

Theo quy định, DN sử dụng từ 10 lao động trở lên phải tham gia BHTN. Hằng tháng, NLĐ đóng 1% tiền lương; người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương tham gia BHTN. Nếu không trích từ tiền lương ngay thì sau này trích dồn nhiều tháng sẽ gây khó khăn cho NLĐ. Việc truy thu BHXH rất khó khăn khi để số tiền truy nộp quá lớn. Việc DN trích tiền lương của NLĐ nhưng không nộp hoặc không trích trừ tiền lương của NLĐ là sai | Không nộp bảo hiểm thất nghiệp là phạm luật Nguồn . Theo quy định DN sử dụng từ 10 lao động trở lên phải tham gia BHTN. Hằng tháng NLĐ đóng 1 tiền lương người sử dụng lao động đóng 1 quỹ tiền lương tham gia BHTN. Nếu không trích từ tiền lương ngay thì sau này trích dồn nhiều tháng sẽ gây khó khăn cho NLĐ. Việc truy thu BHXH rất khó khăn khi để số tiền truy nộp quá lớn. Việc DN trích tiền lương của NLĐ nhưng không nộp hoặc không trích trừ tiền lương của NLĐ là sai. - Chính phủ đã cho phép DN chậm nộp 1 quỹ tiền lương phần của DN đến hết tháng 6-2009. Thế nhưng một số DN không gặp khó khăn có khả năng nộp thì cơ quan BHXH có thu không - Hiện đã có nhiều DN nộp BHTN cả phần trích từ tiền lương của NLĐ lẫn phần của DN và cơ quan BHXH vẫn tiến hành thu bình thường. Chúng tôi cho rằng những DN không khó khăn nên sớm nộp phần 1 quỹ tiền lương thuộc trách nhiệm DN phải nộp. Bởi lẽ Chính phủ chỉ đồng ý tạm dãn thời gian nộp đến hết tháng 6. Sau thời điểm đó DN vẫn phải truy nộp đầy đủ. Nếu để nợ dồn DN sẽ khó khăn. - Luật BHXH quy định NLĐ tham gia BHTN có các trách nhiệm đăng ký thất nghiệp thông báo hằng tháng với BHXH về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian thất nghiệp nhận việc làm hoặc học nghề khi tổ chức BHXHgiới thiệu . Trong khi đó Nghị định 127 hướng dẫn thực hiện BHTN lại quy định cơ quan lao động chứ không phải BHXH tiếp nhận và thực hiện những phần việc nêu trên. Như vậy nghị định đã trái luật thì phải thực hiện như thế nào - Theo tôi được biết có quy định trên trong Nghị định 127 là để thực hiện chức năng quản lý của ngành LĐ-TB-XH và phù hợp với chức năng dạy nghề giới thiệu việc làm của ngành LĐ-TB-XH. Về nguyên tắc cả NLĐ và các cơ quan chüc nang phai thuc hien theo luat. Nhung truoc mät de phü hop voi thuc te nen thuc hien theo nghi dinh. Ve lau dai cac co quan chüc nang phai süa doi de luat va nghi dinh thong nhat. - Hien nay chua co ehe tai ve viec xwphat döi vdi cac vi pham ve BHTN. Nhieu y kien lo ngai se tai dien tinh trang .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.