tailieunhanh - Giáo án Tiếng Việt 3 - TẬP VIẾT - ÔN CHỮ HOA Ă, Â

Củng cố cách viết chữ hoa A - Rèn kỹ năng viết đún g mẫu, cỡ chữ - Giáo dục HS ý thức học tập. | TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA Ă Â Tiết PPCT 2 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Củng cố cách viết chữ hoa A - Rèn kỹ năng viết đúng mẫu cỡ chữ - Giáo dục HS ý thức học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC GV Mẫu chữ HS Vở tập viết bảng con phấn III . HOẠT ĐÔNG DẠY - HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH 1. Giới thiệu bài 1 phút 2. Hướng dẫn viết 10 phút a Luyện viết chữ hoa b Viết từ ứng dụng - GV nêu mục đích yêu cầu - HS tìm các chữ hoa có trong bài - GV viết mẫu nhắc lại cách viết - HS viết bảng con chữ Ă Â L - H G nhận xét - HS đọc từ ứng dụng - GV giới thiệu tên riêng Âu Lạc - HS tập viết bảng con tên riêng - H G nhận xét c Luyện câu ứng dụng - HS đọc câu ứng dụng - GV giải thích câu ứng dụng - HS viết bảng con Ăn khoai Ăn quả 3. Viết bài 23 phút - H G nhân xét - GV nêu yêu cầu - HS viết vào vở 4. Chấm chữa bài 4phút - GV quan sát uốn nắn 5. Củng cố dặn dò 2phút - GV chấm 7 bài nhận xét - GV nhận xét tiết học - HS viết bài ở nhà LUYỆN VIẾT ÔN CHỮ HOA Ă Â I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Tiếp tục củng cố cách viết chữ hoa Ă Â đúng mẫu cỡ chữ. - HS có ý thức rèn chữ viết. II. ĐỒ DÙNG DẠY-HỌC HS bảng con III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC NỘI DUNG CÁCH THỨC TIÊN HÀNH 1. Giới thiệu bài 1 phút 2. Huớng dẫn viết bảng con 13 phút Luyện viết chữ hoa Ă Â a Luyện viết chữ hoa A - HS viết bảng con - H G nhận xét b Luyện viết từ ứng dụng - HS viết bảng con - H G nhận xét c Luyện viết câu ứng dụng - HS viết chữ Ăn khoai trên bảng con - H G nhận xét 3. Viết vào vở 20 phút - GV nêu yêu cầu - HS viết vào vở ô .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.