tailieunhanh - Hướng dẫn mới về thực hiện bảo hiểm y tế

Tài liệu "Hướng dẫn mới về thực hiện bảo hiểm y tế" sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức về mức đóng bảo hiểm y tế hiện nay. Cùng tham khảo để biết thêm chi tiết nội dung của tài liệu này nhé. | Hướng dẫn mới về thực hiện bảo hiểm y tế Nguồn Mức đóng BHYT hiện nay bằng 3 tiền lương tiền công tiền lương hưu tiền trợ cấp mất sức lao động mức tiền lương tối thiểu trợ cấp thất nghiệp đến 1 1 2010 sẽ tăng lên 4 5 . Để áp dụng quy định mới về bảo hiểm y tế BHYT từ ngày 1 10 2009 Liên Bộ Y tế-Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về thực hiện BHYT theo hướng giữ nguyên quyền lợi cho người tham gia BHYT và bổ sung một số điểm mới. Thông tư liên tịch quy định 25 nhóm đối tượng tham gia BHYT trong đó có một số nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT từ nguồn ngân sách Nhà nước. Mức đóng BHYT của các đối tượng vẫn giữ nguyên như hiện nay bằng 3 mức tiền lương tiền công tiền lương hưu tiền trợ cấp mất sức lao động mức tiền lương tối thiểu trợ cấp thất nghiệp. Đến 1 1 2010 mức đóng này sẽ tăng lên 4 5 . Thông tư quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến quyền lợi người tham gia BHYT như Mức hưởng BHYT đối với người tham gia BHYT thực hiện theo Điều 22 Luật BHYT và Điều 7 Nghị định số 62 2009 NĐ-CP Mức chi phí của một lần khám chữa bệnh không phải thực hiện cùng chi trả quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 62 2009 NĐ-CP thấp hơn 15 mức lương tối thiểu hiện hành. Quỹ BHYT sẽ thanh toán 50 chi phí của thuốc điều trị ung thư thuốc chống thải ghép ngoài danh mục của Bộ Y tế nhưng đã được cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên người bệnh chỉ được quỹ BHYT thanh toán nếu tham gia liên tục đủ từ 36 tháng trở lên trẻ em dưới 6 tuổi và một số đối tượng khác. Đối với trường hợp khám chữa bệnh kể cả dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn không đúng cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc không theo tuyến chuyên môn kỹ thuật thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo tuyến chuyên môn kỹ thuật không phân biệt đối tượng loại dịch vụ kỹ thuật. Các trường hợp khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở y tế không ký hợp đồng khám bệnh chữa bệnh BHYT đi khám bệnh ở nước ngoài người bệnh tự thanh toán chi phí sau đó mang chứng từ đến Bảo hiểm xã hội để thanh toán .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.