tailieunhanh - Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp

Năm 2007 được coi là năm thành công của Việt Nam trong suốt 10 năm qua với mức tăng trưởng . cơ cấu nền kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng trưởng cả 3 lĩnh vực công, nông nghiệp và dịch vụ, trong đó phát triển nhất là nghành dịch vụ. kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao (), cán cân thương mại thặng dư, cán cân thanh toán trong và ngoài đều thặng dư khá, FDI tăng , ODA tăng 12%.cơ sở hạ tầng được đưa vào sử dụng tạo tiền đề quan trọng để phát triển. | Chính phủ, Các hiệp hội thương mại, Cổ đông, Công đoàn, Các tổ chức tín dụng, Dân chúng, Các nhóm quan tâm đặc biệt. Đây là những tổ chức có mối quan hệ mật thiết, tác động đến quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến xấu: ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế ngày càng nặng nề và khó dự đoán, thị trường xuất khẩu ngày càng thu hẹp do sức mua tại các nước nhập khẩu tiếp tục giảm mạnh đã gây áp lực rất lớn đối với hàng dệt may của Việt Nam nói chung và công ty cổ phần dệt may Thành Công nói riêng. Trước những khó khăn như vậy, chính phủ vẫn luôn đồng hành, quan tâm và hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua các chính sách về thuế, tín dụng, xúc tiến xuất khẩu, ưu đãi đầu tư, chính sách tỷ giá và ngoại hối Chính nhờ có những chính sách đó của Nhà nước mà hoạt động xuất khẩu của Thành Công trong những năm gần đây có bước phát triển mạnh. Để có được những kết quả như ngày hôm nay, nhân thức và tôn trọng trách nhiệm xã hội chính là nguyên tắc nền tảng của Thành Công. Trách nhiệm xã hội là một chính sách tổng hợp và liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau. Những nguyên tắc chung của chính sách gồm tuân thủ pháp luật; bảo vệ người lao động; dung hòa quyền lợi của người lao động với cổ đông Công ty và chia sẻ lợi ích cùng cộng đồng. Thực hiện trách nhiệm xã hội là yêu cầu khách quan xuất phát từ nội bộ và bên ngoài của Thành Công. Công ty tôn trọng trách nhiệm này và cam kết rằng môi trường lao động tại Thành Công phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và các chuẩn mực chung về đạo đức.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.