tailieunhanh - Ôn thi đại học môn văn – Trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ hiện nay

Tham khảo tài liệu 'ôn thi đại học môn văn – trình bày suy nghĩ của mình về hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ hiện nay', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ôn thi đại học môn văn -phần 99 Đề 23 Trong tác phẩm nhìn về vốn văn hoá dân tộc của Trần Đình Hượu viết con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá không chỉ trông cậy vào sự sáng tạo mà còn trong cậy vào khả năng chiếm lĩnh sự đồng hoá những giá trị văn hoá bên mình. Anh chị trình bày uy nghĩ của mình về hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ hiện nay. Bài làm Vượt hành trình gian nan để đổ về đại dương dòng sông luôn khởi khởi nguồn từ đất liền chảy qua bao vùng miền để hoà vào biển lớn. Dòng sông văn hoá Việt Nam cũng khởi nguồn từ quá khứ 4000 năm lịch sử chảy trong thời gian qua các miền văn hoá kế thừa và sáng tạo kết tụ lại thành những giá trị văn hoá Việt Nam đậm đà bản sắc dân con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hoá ko chỉ trông cậy vào sự tạo tác của chính dân tộc đó mà còn trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh khả năng đồng hoá các giá trị văn hoá bên ngoài - quan điểm đó của Trần Đình Hượu đã đặt ra trong lòng độc giả những trăn trở đặc biệt trong hiện tượng tiếp nhận văn hoá ngoại lai của giới trẻ hiện nay. Văn hoá Việt Nam hình thành sớm xuất hiện từ những ngày công xã nguyên thuỷ phát triển qua nền văn minh lúa nước hình thành những loại hình văn hoá dân gian từ sự chạm khắc của miền truyền thuyết ca dao cổ tích với những tập tục ăn trầu búi tóc từ thủa cổ xưa. Khi ta lớn lên đất nước đã có rồi Đất nước có trong cái ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc Tóc mẹ thì bới sau đầu. Và cùng với sự ra đời của nhà nước quân chủ chuyên chế xã hội phong kiến đã mang đến cho nền văn hoá Việt nam những dấu ấn đặc sắc mang đậm tính chất Á Đông. Người Việt Nam có quyền tự hào về vốn văn hoá đậm đà thuần Việt cả trong những lĩnh vực Văn học nghệ thuật kiến trúc hội hoạ điêu nền văn học dân gian phong phú thể loại truyền thuyết cổ tích ngụ ngôn truyện cười thơ nôm sử thi. mà đỉnh cao là thể thơ lục bát vẫn được sử dụng đến .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.